AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 09.12.2016

Advokátska kancelária MESSINGER & Partners, s.r.o.
(historické názvy)

Od 05.09.2008 MEGI s.r.o.

Aktuálna adresa od 09.12.2016

Skuteckého 13, Banská Bystrica, 97401
(historické adresy)

Od 20.11.2009 Sokolovská 2, Banská Bystrica, 97401

Od 05.09.2008 15, Harmanec, 97603


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
[23] Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[45] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2019 2018 2017 2016 2015 2014
69 292 111 796 75 831 13 688 14 188 14 300
61 355 74 350 48 672
61 355 74 350 48 672
35 233 36 171 37 109
26 122 38 179 11 563
7 937 37 446 27 159 13 688 14 188 14 300
5 994 4 729 3 600
5 994 5 430 3 600
19
-720
1 943 32 717 23 559 13 688 14 188 14 300
1 943 32 717 23 559 13 688 14 188 12 380
1 920
2019 2018 2017 2016 2015 2014
69 292 111 796 75 831 13 688 14 188 14 300
32 450 17 057 14 073 13 180 13 680 13 634
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
832 832 831 832 832 832
9 585 6 603 5 710 6 210 6 164 4 503
15 394 2 983 893 -501 45 1 660
36 842 94 739 61 758 508 508 666
19 312 29 412 1 859
-6 570 49 727 50 099 508 508 666
85 2 041 6 809 28 28 80
1 318 3 275 1 630 480 480 586
-7 973 44 411 41 660
24 100 15 600 9 800