AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 09.12.2016

Advokátska kancelária MESSINGER & Partners, s.r.o.
(historické názvy)

Od 05.09.2008 MEGI s.r.o.

Aktuálna adresa od 09.12.2016

Skuteckého 13, Banská Bystrica, 97401
(historické adresy)

Od 20.11.2009 Sokolovská 2, Banská Bystrica, 97401

Od 05.09.2008 15, Harmanec, 97603

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2019 2018 2017 2016 2015 2014
58 909 42 870 28 756 2 500 67 950
266
58 908 40 868 28 490 37 050
2 000
1 2 2 500 30 900
38 566 36 572 26 820 5 1 871 65 456
2 188 3 622 4 421 15 740
20 083 5 080 17 400 1 711 26 075
-14 648 24 313
557 586 211 145 250
12 994 11 922 3 828
2 000
2 758 12 714 960 5 14 078
20 343 6 298 1 936 -5 629 2 494
36 637 32 166 6 935 -1 726 10 235
729 749 83 16 104 249
595 580
134 169 83 16 104 249
-729 -749 -83 -16 -104 -249
19 614 5 549 1 853 -21 525 2 245
4 220 2 566 960 480 480 585
15 394 2 983 893 -501 45 1 660