AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 26.11.2016

Cass Logistics s.r.o.
(historické názvy)

Od 21.07.2000 S.A.X. - Foreign Trade, s.r.o.

Aktuálna adresa od 28.07.2022

Slovenská 46, Košice - Mestská Časť Sever, 04001
(historické adresy)

Od 26.11.2016 Krmanova 14, Košice - Mestská Časť Staré Mesto, 04001

Od 21.07.2000 Ovručská 10, Košice, 04001


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016
204 553 277 396 423 281 428 771 312 897 13 232
112 676 263 508 376 731 396 855 273 114
112 676 263 508 376 731 396 855 273 114
110 176 261 008 374 231 394 355 211 047
2 500 2 500 2 500 2 500 62 067
91 877 13 888 46 550 31 916 39 783 13 232
85 696 12 954 39 569 23 491 23 060 6 648
85 696 12 102 24 320 18 417 17 535
12 102 7 850 7 850
85 696 16 470 10 567 17 535
1 964 5 074 5 074 5 074
852 12 574 451 1 574
711
6 181 934 6 981 8 425 16 723 6 584
1 458 1 458 6 584
6 181 934 6 981 6 967 15 265
2021 2020 2019 2018 2017 2016
204 553 277 396 423 281 428 771 312 897 13 232
35 833 4 655 12 527 45 337 15 159 13 193
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
59 697 59 697 59 697 59 697
664 664 664 664 664 664
664 664 664 664 664 664
-62 344 -54 473 -21 663 7 856 5 879
7 856 7 856 7 856 7 856 5 879
-70 200 -62 329 -29 519
31 177 -7 872 -32 810 -29 519 1 977 5 890
168 720 272 741 410 754 383 434 297 738 39
47 787 138 107 240 086 262 022 186 800
28 28 28
47 759 138 079 240 058 262 022 186 800
91 734 125 282 123 960 90 215 51 658 39
351 3 446 8 342 178
351 3 446 8 342 178
10
558 472 444 1 274 39
90 825 121 364 115 164 88 763 51 658
29 199 9 352 46 708 31 197 59 280