AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 26.11.2016

Cass Logistics s.r.o.
(historické názvy)

Od 21.07.2000 S.A.X. - Foreign Trade, s.r.o.

Aktuálna adresa od 28.07.2022

Slovenská 46, Košice - Mestská Časť Sever, 04001
(historické adresy)

Od 26.11.2016 Krmanova 14, Košice - Mestská Časť Staré Mesto, 04001

Od 21.07.2000 Ovručská 10, Košice, 04001

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[33] Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[35] Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)
[36] Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)
[38] Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
117 842 131 762 125 309 96 772 35 736 88 032 207 103 239 213 379 380
198 629 156 208 137 965 99 831 35 744 86 700 203 740 236 138 377 393
724 3 351 1 434 1 104
117 842 131 762 125 309 96 772 35 736
608 12 1 641 883
80 787 6 250 79 790 187 215 218 596 346 444
24 446 6 406 3 059 8 66 311 160 163 190 637 308 476
161 763 155 293 161 867 120 038 30 477 226 2 023 1 008 2 116
13 147 21 441 24 549 29 428
733 3 117 919 2 138 2 122 6 216
74 120 113 115
3 090 10 045 17 506 13 809 5 146
6 819
5 023
32 1 330 167 93
1 768 8 242 19 888 20 617 32 936
28 7 740 23 464 21 378 38 477
272 472 510 357 1 2 5 7
103 844 127 922 115 659 95 287 23 452
103 844 127 922 115 659 95 287 23 452
48 681 5 599 1 2 5 7
5 876 16 854 15 041 7 468 960
36 866 915 -23 902 -20 207 5 267 398 558 2 271 450
114 752 121 717 107 070 79 846 29 671
1 669
398 558 602 450
-397 -556 -2 266 -443
7 845 19 332 18 351 32 493
1 955 4 716 4 517 8 207
5 890 14 616 13 834 24 286
5 689 8 787 8 908 9 312 2 330
5 464 8 728 8 908 9 312 2 290
5 464 8 728 8 908 9 312 2 290
225 59 40
-5 689 -8 787 -8 908 -9 312 -2 330
31 177 -7 872 -32 810 -29 519 2 937
960
960
31 177 -7 872 -32 810 -29 519 1 977