AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 10.01.2018

InPro electric s.r.o.
(historické názvy)

Od 06.07.1998 InPro - electric, s.r.o.

Aktuálna adresa od 10.01.2018

Polianky 3327/5/A, Bratislava - Mestská Časť Dúbravka, 84101
(historické adresy)

Od 09.12.2003 Koprivnická 14/A, Bratislava, 84101

Od 06.07.1998 Kutlíkova 17, Bratislava, 85102


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[19] Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[46] Čistá hodnota zákazky (316A)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[58] Čistá hodnota zákazky (316A)
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[107] Čistá hodnota zákazky (316A)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[127] Čistá hodnota zákazky (316A)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
8 274 821 6 658 171 8 793 093 8 055 550 7 338 172 6 829 710 5 991 471 2 931 967 3 757 841
1 761 688 1 820 887 1 799 659 1 879 118 1 732 329 1 441 382 142 219 77 154 116 699
1 761 688 1 820 887 1 799 659 1 879 118 1 732 329 1 441 382 142 219 77 154 116 699
505 577 505 577 424 577 424 577 424 577 424 577
1 227 858 1 263 139 1 298 419 1 323 631 1 192 638 917 410
28 253 52 171 76 663 128 489 105 114 90 045 142 219 77 154 109 981
9 350 6 718
2 421 10 000
6 487 169 4 815 286 6 970 793 6 148 702 5 582 099 5 375 788 5 827 663 2 847 102 3 634 181
5 344 4 522 7 194 6 159 5 206 6 535 6 498 2 348 2 595
5 344 4 522 7 194 6 159 5 206 6 535 6 498 2 348 2 595
6 300 652 354 1 284 775 1 501 830 862 570 1 326 882 124 295 3 750 3 651
3 651 3 651 3 651
3 651 3 651 3 651
1 378 647 616 1 280 655 1 495 323 857 553 1 322 287 118 369
4 922 4 738 4 120 6 507 5 017 4 595 2 275 99
3 271 744 2 759 677 4 950 040 3 281 278 3 000 451 2 811 817 4 911 061 767 251 2 172 878
1 066 503 442 929 1 800 835 1 495 897 1 762 523 2 567 059 4 790 810 737 064 2 150 429
543 704 118 306 866 386 46 556 695 170
522 799 324 623 934 449 1 449 341 1 067 353 2 567 059 4 790 810 737 064 2 150 429
2 030 151 1 333 962 2 406 224 1 171 593 702 034
75 207 877 698 504 121 482 821 334 080 67 113 16 597 5 119
99 883 105 088 238 860 130 967 201 814 177 645 120 251 13 590 17 330
3 203 781 1 398 733 728 784 1 359 435 1 713 872 1 230 554 785 809 2 073 753 1 455 057
1 935 1 170 818 4 564 3 697 3 660 8 905 7 151 10 104
3 201 846 1 397 563 727 966 1 354 871 1 710 175 1 226 894 776 904 2 066 602 1 444 953
25 964 21 998 22 641 27 730 23 744 12 540 21 589 7 711 6 961
708 396 723 435 691 803 2 573 124 749
15 121 17 780 21 845 22 847 20 831 8 373 14 816 7 130 6 212
10 135 3 822 73 4 448 2 222 3 364 4 200 457
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
8 274 821 6 658 171 8 793 093 8 055 550 7 338 172 6 829 710 5 991 471 2 931 967 3 757 841
4 871 670 3 458 360 4 458 026 4 798 589 6 037 801 5 458 446 3 330 988 1 824 908 1 398 982
50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
3 460 127 3 201 387 2 741 950 2 001 807 2 001 807 637 574 637 574 637 574 637 574
3 460 127 3 201 387 2 741 950 2 001 807 2 001 807 637 574 637 574 637 574 637 574
1 354 904 200 334 1 659 437 2 740 143 3 979 355 4 764 233 2 636 775 1 130 695 704 769
3 403 151 3 198 307 4 333 570 3 255 440 1 299 135 1 367 759 2 649 495 1 097 491 2 341 134
51 467 46 342 117 973 89 702 319 229 28 766 28 527 24 977 524 203
75 594 51 269 286 290 502 721
51 467 46 342 42 379 38 433 32 939 28 766 28 527 24 977 21 482
3 229 547 3 038 870 4 086 334 3 028 602 839 028 1 262 962 2 529 592 977 238 1 730 829
268 604 293 993 426 607 368 801 604 028 344 564 727 314 385 453 415 705
38 899 49 304 142 645 3 449 3 436
229 705 244 689 283 962 365 352 600 592 344 564 727 314 385 453 415 705
23 327 44 967 858 055 459 214 65 791 199 547 1 030 456 164 502 975 657
2 541 215 2 500 000 2 500 000 2 008 751
110 745 103 010 165 234 114 581 98 815 67 653 183 577 196 092 182 714
66 992 67 188 89 400 70 557 61 803 43 894 41 764 58 997 48 465
215 208 21 335 38 262 4 791 1 605 604 395 538 064 171 776 107 712
3 456 8 377 8 776 1 907 6 986 2 909 8 417 418 576
122 137 113 095 129 263 137 136 140 878 76 031 91 376 95 276 86 102
111 787 103 095 119 831 126 336 118 042 62 192 79 537 95 276 86 102
10 350 10 000 9 432 10 800 22 836 13 839 11 839
1 504 1 497 1 521 1 236 3 505 10 988 9 568 17 725
1 504 1 497 1 521 1 236 3 505 10 988 9 568 17 725