AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.06.2019

SAFE HOLDING, k.s. "v likvidácii"
(historické názvy)

Od 07.04.2009 SAFE HOLDING, k.s.

Od 14.12.2005 SAFE HOLDING, k.s. "v likvidácii"

Od 23.02.2005 COOPEX HOLDING, k.s.

Od 01.10.2003 COOPEX HOLDING, komanditná spoločnosť COOPEX HOLDING, k.s.

Od 13.01.1997 COOPEX HOLDING, komanditná spoločnosť COOPEX HOLDING, k.s.

Od 07.12.1995 COOPEX HOLDING, komanditná spoločnosť COOPEX HOLDING, k.s.

Aktuálna adresa od 14.12.2005

Púchovská 6852/14, Bratislava, 83106
(historické adresy)

Od 07.12.1995 Za kasárňou 1, Bratislava, 83103


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[9] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
[11] Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2019 2018 2017 2016 2015
9 099 12 192 470 454 470 866 471 231
8 358 276 953 270 399 263 727
8 358 276 953 270 399 263 727
8 358 276 953 270 399 263 727
9 099 3 834 193 501 200 467 207 504
2 681 192 349 199 093 206 106
2 681 192 349 199 093 206 106
9 099 1 153 1 152 1 374 1 398
9 099 1 153 1 152 1 374 1 398
2019 2018 2017 2016 2015
9 099 12 192 470 454 470 866 471 231
5 040 5 448 469 974 470 386 470 751
400 000 400 000 400 000 8 021 372 8 021 371
400 000 400 000 400 000 8 021 372 8 021 371
70 751 70 751
-394 553 -777 -365 -7 550 621 -3 969 215
-407 -464 526 -412 -365 -3 581 405
4 059 6 744 480 480 480
4 059 6 744 480 480 480
480 480 480
4 059 6 744