AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 02.02.2019

NDT - Control, s.r.o. v likvidácii
(historické názvy)

Od 02.10.2010 NDT - Control, s.r.o.

Od 30.06.2003 WIZACO INVEST, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 02.10.2010

Vansovej 2, Bratislava, 81103
(historické adresy)

Od 20.09.2007 Kpt. Jána Nálepku 78, Levice, 93401

Od 13.10.2003 Levická cesta 4, Tlmače, 93521

Od 30.06.2003 Školská 577/35, Rybník


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[3] Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
162 380 162 380 115 150 131 540 132 604 27 357 34 883
69 402 99 986 86 969 3 329
10 400
69 402 89 586 86 969 3 329
69 402 89 586 86 969 3 329
162 380 162 380 45 748 31 554 45 635 27 357 31 554
162 127 161 944 40 174 146 3 502 1 571 9 507
161 944 161 944 40 174
146 2 973 459 548
183 529 1 112 8 959
253 436 5 574 31 408 42 133 25 786 22 047
253 436 5 574 31 408 42 133 25 786 22 047
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
162 380 162 380 115 150 131 540 132 604 27 357 34 883
144 395 144 561 113 859 83 696 53 670 24 772 33 476
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 639 6 639
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 639 6 639
664 664 664 664 664 663 663
137 257 106 555 76 393 46 366 17 470 26 173 34 461
-166 30 702 30 162 30 026 28 896 -8 703 -8 287
17 985 17 819 1 291 47 844 78 934 2 585 1 407
17 835 17 669 1 141 47 694 78 784 2 435 1 257
166 47 623 72 456 1 413 399
17 669 17 669 1 141 71 6 328 1 022 174
684
150 150 150 150 150 150 150