AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 02.10.2015

B-FARM s.r.o.

Aktuálna adresa od 08.06.2019

113, Budiná, 98512
(historické adresy)

Od 02.10.2015 111, Rybky, 90604


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[16] Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[38] Zvieratá (124) - /195/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[142] Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
104 096 114 491 62 129 45 144 4 983 4 967
47 667 60 153 4 170
47 667 60 153 4 170
16 915 20 201
30 752 39 952 4 170
56 358 53 496 57 959 45 107 4 983 4 967
4 060 22 846 12 486
1 488 3 666
2 572 19 180 12 486
4 694 16 621 27 976 21 657
4 694 11 849 713 4 794
4 694 11 849 713 4 794
4 772 27 263 16 863
47 604 14 029 17 497 23 450 4 983 4 967
47 578 11 547 17 388 22 782 4 950 4 950
26 2 482 109 668 33 17
71 842 37
71
842 37
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
104 096 114 491 62 129 45 144 4 983 4 967
7 770 -8 753 13 773 5 441 4 187 4 801
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
4 000
-3 541 8 772 442 -812 -199
9 585 9 585 1 254
-13 126 -813 -812 -812 -199
2 311 -22 525 8 331 1 253 -614 -199
96 188 123 060 48 250 39 703 796 166
13 936 20 351
13 936 20 351
82 252 2 709 48 250 39 703 796 166
82 178 12 369 48 027 40 522
82 178 12 369 48 027 40 522
166 166
-13 418 -9 660 -5 711 -969 480
13 492 5 934 150 150
100 000
138 184 106
138 184 106