AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 24.12.2004

HYGIENA s.r.o.

Aktuálna adresa od 28.01.2022

Pri Vápenickom potoku 8902/6B, Bratislava - Mestská Časť Záhorská Bystrica, 84106
(historické adresy)

Od 26.08.2017 Kvačalova 1223/6A, Žilina, 01004

Od 24.12.2004 Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec, 07701

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
256 660 215 443 198 565 199 754 216 244
256 660 215 442 198 565 199 753 215 987 224 273 191 475 197 577 114 926
25 000
235 662 214 987 198 565 199 752 190 963 196 114 191 475 197 577 114 926
20 000 28 006
998 455 1 24 153
161 045 152 419 167 166 233 112 94 601 93 067 78 979 75 591 585 213
24 820 18 715 17 509 38 030 13 786 11 672 13 363 12 675 7 104
76 053 95 966 112 650 92 509 60 964 32 695 29 858 27 737 550 270
16 477 14 424 13 579 13 151 9 056 6 557 6 865 6 458 3 454
11 873 10 498 9 898 9 679 6 446 4 858 4 946 4 649 2 498
4 019 3 326 3 145 2 951 2 155 1 277 1 493 1 404 754
585 600 536 521 455 422 426 405 202
2 827 2 297 2 308 2 001 1 918 5 702 2 230 1 906 1 872
28 617 20 111 19 904 19 615 8 166 7 125 24 903 24 390 21 844
28 617 20 111 19 904 19 615 8 166 7 125 24 903 24 390 21 844
9 496 28 006
2 755 906 1 216 67 806 711 1 310 1 760 2 425 669
95 615 63 023 31 399 -33 359 121 386 131 206 112 496 121 986 -470 287
134 789 100 306 68 406 69 213 141 213 151 747 148 254 157 165 -442 448
1 1 1 257 1 2 6
1 1 1 1 2 6
1 1 1 1 2 6
257
11 462 17 281 4 009 2 335 815 150 247 97 305
10 629 16 428 1 516 2 016
10 629 16 428 1 516 2 016
17
816 853 2 493 319 815 150 247 97 305
-11 462 -17 280 -4 008 -2 334 -558 -150 -246 -95 -299
84 153 45 743 27 391 -35 693 120 828 131 056 112 250 121 891 -470 586
17 781 4 664 1 305 1 813 960 2 629 960 960
17 781 4 664 1 305 1 813 960 2 629 960 960
66 372 41 079 26 086 -37 506 119 868 128 427 111 290 120 931 -470 586