AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 17.01.2020

TSV, s. r. o. v likvidácii
(historické názvy)

Od 26.01.2010 TSV, s. r. o.

Aktuálna adresa od 26.01.2010

Vansovej 2, Bratislava, 81103

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
8 837 12 532 12 959 14 445 8 277 24 304
8 837 12 532 12 959 14 445 8 277 2 904
21 400
5 298 6 561 11 859 12 546 12 940 22 265 16 092
42
2 304 2 960 1 722 1 678 2 847 6 918 6 728
6 589 7 339 6 538 6 769 5 500
284 337 284 265 290 297 278
2 710 3 264 3 264 3 264 3 264 3 264 3 544
5 000
1 17
-5 298 2 276 673 413 1 505 -13 988 8 212
-2 304 5 877 10 810 11 281 11 598 1 359 -3 866
62 60 38 15 228 230 57
62 60 38 15 228 230 57
20 27 341 47 54 99 87
266
20 27 75 47 54 99 87
42 33 -303 -32 174 131 -30
-5 256 2 309 370 381 1 679 -13 857 8 182
480 480 480 480 1
-5 256 2 309 -110 -99 1 199 -14 337 8 181