AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 09.02.2005

SIGNUM MEDICAL, s.r.o.

Aktuálna adresa od 14.11.2018

Južná trieda 4B, Košice - Mestská Časť Juh, 04001
(historické adresy)

Od 09.02.2005 Oravská 7, Bratislava, 82109


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[37] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[45] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
24 075 69 989 47 493 54 833 45 434 5 387 6 779 7 105
3 626 10 480 8 548 12 006 335
3 626 10 480 8 548 12 006 335
3 626 10 480 8 548 12 006 335
20 449 59 509 38 945 42 827 45 099 5 387 6 779 7 105
581 20 393 7 187 1 475 3 811
4 840 9 424 2 546 9 483 29 555
3 982 2 016 1 925 8 696 28 049
134 5 736 286 359 1 423
724 1 672 335 428 83
15 028 29 692 29 212 31 869 11 733 5 387 6 779 7 105
15 028 29 692 29 212 31 869 11 733 5 387 6 779 7 105
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
24 075 69 989 47 493 54 833 45 434 5 387 6 779 7 105
15 666 22 455 8 020 14 167 12 848 4 827 1 868 4 194
6 972 6 972 6 972 6 972 6 972 6 972 6 972 6 972
6 972 6 972 6 972 6 972 6 972 6 972 6 972 6 972
697 644 644 578
14 786 404 6 551 5 298 -2 145 -5 105 -2 778 -1 812
-6 789 14 435 -6 147 1 319 8 021 2 960 -2 326 -966
8 409 47 534 39 473 40 666 32 586 560 4 911 2 911
6 588 144 23 4 351
19 930 25 764 31 597
1 821 16 545 13 616 9 069 31 376 560 560 480
1 651 10 138 5 851 8 196 30 351 80 80
1 966 387 135
347 3 245 379 738 990 480 480 480
-177 1 196 6 999 35
615 70
10 300 1 210 2 431