AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 09.02.2005

SIGNUM MEDICAL, s.r.o.

Aktuálna adresa od 14.11.2018

Južná trieda 4B, Košice - Mestská Časť Juh, 04001
(historické adresy)

Od 09.02.2005 Oravská 7, Bratislava, 82109

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[25] Kurzové zisky (663)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
100 080 309 559 105 235 118 886 48 108 12 963
89 106 303 992 104 780 118 586 42 658 12 193
450 300 5 450 770
10 417
557 5 567 5
105 096 289 510 109 325 115 463 39 023 9 438 1 759
72 030 233 689 82 284 102 287 36 345 6 802
5 375 8 106 6 466 4 238 588 20 280 2 1 812
6 911 8 613 8 664 4 977 1 894 1 707 1 479
10 062 33 459 7 004 1 349 909
405 443 318 429 135
4 341 4 687 3 458 1 778 15 2 11
2 514 1 646
1 218
3 458 513 1 131 405 46
-5 016 20 049 -4 090 3 423 9 085 3 525 -1 759 428
4 790 53 584 7 816 7 384 9 281 4 434 -1 759
89 64 1 155
89 64 1
1 862 2 935 2 058 1 618 104 85 87 -2 -1 812
-2 -11
816 1 287 1 617 1 107
28 450 82 2
1 018 1 198 359 509 104 85 87
-1 773 -2 871 -2 057 -1 618 -104 -85 -87
-6 789 17 178 -6 147 1 805 8 981 3 440 -1 846
2 743 486 960 480 480
-6 789 14 435 -6 147 1 319 8 021 2 960 -2 326