AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.07.2020

TEAM 2000 sk s.r.o. v likvidácií
(historické názvy)

Od 25.10.2017 TEAM 2000 sk s.r.o.

Od 01.01.2016 PROVENDIA SK s.r.o.

Aktuálna adresa od 16.10.2019

Karpatské námestie 10A, Bratislava - Mestská Časť Rača, 83106
(historické adresy)

Od 25.10.2017 Gen. M. R. Štefánika 379/19, Trenčín, 91101

Od 01.01.2016 Mierové nám. 42, Trenčín, 91101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2020 2019 2018 2017 2016 2015
2 363 961 1 303 642 1 879 189 1 732 353 6 436 5 000
550 1 789 164 596
550 1 789 164 596
550 1 789 164 596
2 363 961 1 303 092 1 877 400 1 567 757 6 436 5 000
188 634 430 858 1 027 303 504 789
2 166 073 861 594 831 677 204 884 6 180
2 037 896 732 501 674 670 23 940 6 000
75 533 78 862 106 807 180 944 180
52 644 50 231 50 200
9 254 10 640 18 420 858 084 256 5 000
9 254 10 640 18 420 858 084 256 5 000
2020 2019 2018 2017 2016 2015
2 363 961 1 303 642 1 879 189 1 732 353 6 436 5 000
-1 720 104 -1 298 762 79 603 3 315 5 277 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
265 000 265 000 265 000 65 000
-1 568 762 -190 397 -66 685 277
-421 342 -1 378 365 -123 712 -66 962 277
4 084 065 2 602 404 1 799 586 1 729 038 1 159
255
4 077 876 2 596 215 1 799 578 1 728 783 959
2 341 080 1 049 029 763 217 451 801 340
685 484 546 233 271 309 70 553
70 029 57 699 21 132 6 429 219
981 283 943 254 743 920 1 200 000 400
200
6 189 6 189 8