AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 01.07.2020

TEAM 2000 sk s.r.o. v likvidácií
(historické názvy)

Od 25.10.2017 TEAM 2000 sk s.r.o.

Od 01.01.2016 PROVENDIA SK s.r.o.

Aktuálna adresa od 16.10.2019

Karpatské námestie 10A, Bratislava - Mestská Časť Rača, 83106
(historické adresy)

Od 25.10.2017 Gen. M. R. Štefánika 379/19, Trenčín, 91101

Od 01.01.2016 Mierové nám. 42, Trenčín, 91101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[4] Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2020 2019 2018 2017 2016 2015
1 348 385 3 230 799 4 442 677 441 789 6 000
9 400
1 369 805 3 824 511 4 211 822 383 376 6 000
54 191 -35 252 28 926 58 413
23 800 201 929
-75 611 -591 660
1 769 578 4 602 365 4 560 900 507 656 5 463
1 545 233 3 608 867 3 326 812 403 310 2 320
32 658 164 997 227 470 23 446 3 134
189 961 825 580 840 132 76 752
1 128 20 40 115 9
1 239 11 948 4 007
150 859
598 1 662 3 639 26
-421 193 -1 371 566 -118 223 -65 867 537
-153 895 24 795 686 466 15 033 546
149 6 799 5 489 135 41
2 3 1
200
147 6 796 5 288 135 41
-149 -6 799 -5 489 -135 -41
-421 342 -1 378 365 -123 712 -66 002 496
960 219
-421 342 -1 378 365 -123 712 -66 962 277