AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.07.2020

GLP Senec 5 (Slovakia) s.r.o.
(historické názvy)

Od 16.12.2015 Goodman Senec 5 Logistics (Slovakia) s.r.o.

Od 26.08.2015 RBI Slovakia s.r.o.

Aktuálna adresa od 26.08.2015

Laurinská 18, Bratislava-Staré Mesto, 81101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[32] Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)
[33] Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[35] Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)
[36] Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)
[38] Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
984 708 785 343 718 111 730 027 693 552 471 814 15 166
964 004 767 603
422 024 477 820 467 560 257 004 15 166
596 418 459 948
296 087 252 207 225 992 214 810
776 620 566 249 451 701 792 013 298 562
367 586 307 655
626 164 629 580 1 922 80 7 510 40 622
279 573 116 474 30 217 374 711 190 331
1 638 3 082
63 677 123 791 195 412 195 412 195 412 194 981 64 497
299 997 252 441 225 992 214 811 30
-58 509 163 778 241 851 -320 199 -283 396
142 451 359 424 437 263 -125 217 -215 787
22 6 664
195 176 195 412
195 176 195 412
6 664
367 311 310 355
337 840 138 023 246 773 225 142 254 172 264 952 88 533
532 741 336 157
20 704 17 740
168 684 223 985 223 091 263 763 87 430
419 14 14
77 670 1 157 31 081 1 175 1 089
-240 109 -225 142 -254 172 -264 952 -88 533
-298 618 -61 364 -12 321 -585 151 -371 929
34 088 960 960
-298 618 -61 364 -46 409 -586 111 -372 889
20 704 17 740
20 704 17 740
133 994 134 662
130 305 111 472
130 305 111 472
101 318
3 588 22 872
-113 290 -116 922
224 550 21 101
40 198
40 198
184 352 21 101