AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 23.05.2014

ZÁVLAHY ABRAHÁM s. r. o.

Aktuálna adresa od 23.05.2014

220, Abrahám, 92545


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[7] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
[23] Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[45] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
298 856 501 652 489 412 487 489 584 630 307 171 297 601
227 471 303 021 379 933 454 370 522 548 63 754 13 704
227 471 303 021 379 933 454 370 522 548 63 754 13 704
7 207 7 339 7 471 7 603 7 735 7 867 7 999
220 264 295 682 372 462 446 767 514 813 3 196 3 964
52 691 1 741
71 385 198 631 109 479 33 119 62 082 243 417 283 897
7 353
17 212 119 486 72 524 24 557 42 838 207 412 173 052
387 118 267 59 545 23 966 11 325 4 725
16 825 1 219 12 979 591 42 838 39 087 11 327
157 000 157 000
54 173 79 145 36 955 8 562 11 891 36 005 110 845
54 173 79 145 36 955 8 562 11 891 155 158
35 850 110 687
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
298 856 501 652 489 412 487 489 584 630 307 171 297 601
291 023 283 462 232 166 226 049 187 729 169 311 169 887
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
3 084 3 084 3 084 3 084 3 084 3 084 3 084
270 378 219 083 212 965 174 645 156 227 156 804 75 113
7 561 51 295 6 117 38 320 18 418 -577 81 690
7 833 218 190 257 246 261 440 396 901 137 860 127 714
7 483 217 840 256 896 261 090 396 801 137 860 127 714
7 483 6 819 6 896 1 125 101 801 61 825 1 714
11 021 9 965
200 000 250 000 250 000 295 000 76 035 126 000
350 350 350 350 100