AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.05.2019

BDT services, s.r.o.
(historické názvy)

Od 23.06.2003 Symparkett Bratislava spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 07.05.2019

Kresánková 3346/9, Bratislava, 84105
(historické adresy)

Od 23.06.2003 Kresánková 11, Bratislava, 84105


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
150 161 72 232 215 974 15 802 69 356 85 003 84 674 88 200 91 203
7 347 206 481 756 1 031
7 347 206 481 756 1 031
7 347
206 481 756 1 031
135 849 72 202 215 974 15 802 66 634 83 847 81 431 84 705 88 743
489 44 949 53 710 51 068 53 442 58 245
32 58 57 25 69 64
457 44 891 53 653 51 043 53 373 58 181
12 253 32 336 78 363 3 582 8 431 13 573 10 162 9 215 12 002
6 390 29 750 53 419 3 582 7 731 12 366 9 074 8 127 11 811
6 390 29 750 53 419 3 582 7 731 12 366 9 074 8 127 11 811
5 282 2 586 24 944
581 700 1 207 1 088 1 088 191
123 596 39 866 137 611 11 731 13 254 16 564 20 201 22 048 18 496
612 168 1 814 1 627 944 1 745 2 815
122 984 39 866 137 611 11 563 11 440 14 937 19 257 20 303 15 681
6 965 30 2 516 675 2 487 2 464 2 460
60 30 2 516 675 2 487 2 464 2 460
6 905
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
150 161 72 232 215 974 15 802 69 356 85 003 84 674 88 200 91 203
22 560 10 972 -4 829 -8 211 9 437 2 089 -2 747 -85 -524
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
959 169 664 664 664 664 664 664
959 169 664 664 664 664 664 664
3 374 -11 637 -14 850 2 134 -5 214 -10 050 -7 388 -7 827 -11 348
56 025 41 014 37 801 37 801 30 453 25 617 25 617 25 178 21 657
-52 651 -52 651 -52 651 -35 667 -35 667 -35 667 -33 005 -33 005 -33 005
11 588 15 801 3 382 -17 648 7 348 4 836 -2 662 439 3 521
127 601 60 516 220 803 24 013 59 919 82 914 87 421 88 213 91 727
88 56 84 95 96 149
88 56 84 95 96 149
89 762 60 516 220 603 13 307 26 965 31 431 27 923 29 334 32 743
69 375 44 863 207 108 48 11 678 15 639 11 360 13 421 15 377
69 375 44 863 207 108 48 11 678 15 639 11 360 13 421 15 377
12 240 8 439 8 439 2 700 2 700 2 700 12 857 12 837 14 337
3 802 3 801 9 460 9 785 10 040 494 432 438
226 208 191 193 210 232
8 147 3 412 1 255 873 2 521 2 861 3 019 2 434 2 359
73
200 3 618 2 639 1 140 1 144 524 576
3 618 2 639 1 140 1 144 524 576
200
37 839 7 000 30 259 50 259 58 259 58 259 58 259
744 72
72
744