AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 08.08.2017

FS TEAM s.r.o.
(historické názvy)

Od 13.07.2017 AA132 s. r. o.

Aktuálna adresa od 08.08.2017

Rybničná 40, Bratislava - Mestská Časť Vajnory, 83106
(historické adresy)

Od 13.07.2017 Nitrianska 3, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82108


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[90] Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92
[92] Ostatné fondy (427, 42X)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
22 844 26 706 17 312 13 836 18 012 19 653
8 784 12 384 5 656 4 275 6 975 9 675
8 784 12 384 5 656 4 275 6 975 9 675
8 784 12 384 5 656 4 275 6 975 9 675
13 960 14 205 11 556 9 372 10 895 9 978
9 482 7 010 5 763 4 513 4 537 2 422
6 719 4 431 4 104 3 832 4 295 2 422
6 719 4 431 4 104 3 832 4 295 2 422
2 763 2 579 1 659 459
222 242
4 478 7 195 5 793 4 859 6 358 7 556
2 538 2 790 4 015 3 701 4 108 4 537
1 940 4 405 1 778 1 158 2 250 3 019
100 117 100 189 142
100 117 100 189 142
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
22 844 26 706 17 312 13 836 18 012 19 653
10 110 12 181 9 620 6 853 8 694 6 295
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
185 185 185 185 65
185 185 185 185 65
10
10
6 995 3 736 1 667 1 100 1 220
6 995 3 736 1 667 1 100 1 220
-2 070 3 260 2 768 568 2 409 1 285
12 734 14 525 7 692 6 983 9 318 13 358
5 184 2 360 10 -64 1
5 184 2 358
2 10 -64 1
6 902 9 386 6 090 5 563 7 583 12 556
153 96 87 316 1 504
153 96 87 316 1 504
169 950 9 699
2 493 1 895 3 024 2 274 2 178 1 374
2 907 1 591 1 661 1 594 1 685 884
1 349 1 391 801 688 1 266 599
4 413 517 522
648 2 779 1 592 1 484 1 734 802
648 2 779 1 592 1 484 1 734
802