AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.10.2020

Czech Advisory Group s.r.o.
(historické názvy)

Od 23.07.2013 Service Consulting, s. r. o.

Od 01.08.2010 PROXENTA Trading System, s. r. o.

Od 25.03.2010 PTS - Proxenta Trading System, s. r. o.

Aktuálna adresa od 02.08.2022

Potočná 169/85, Skalica, 90901
(historické adresy)

Od 22.08.2018 Žižkova 9, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81102

Od 13.02.2014 Plynárenská 7/A, Bratislava, 82109

Od 23.07.2013 Plynárenskej 7/A, Bratislava, 82109

Od 25.03.2010 Röntgenova 26, Bratislava, 85101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
475 200 482 588 454 194 453 469 245 774 66 197 37 208 21 570 84 006
207 583 215 888 222 837 205 283 111 533 34 356
207 583 215 888 222 837 205 283 111 533 34 356
196 365 201 643 199 853 202 940 107 612 34 356
11 218 14 245 22 984 2 343 3 921
267 617 266 700 231 357 248 186 134 241 31 841 37 208 21 570 84 006
-29 219 242 282 15 267
290 877 224 126 219 543 99 284 74 346 26 283 19 859 15 923 19 944
227 955 155 980 136 455 52 345 73 540 22 849 14 964 15 767 16 041
6 631 13 316 28 483 3 407 158
56 291 54 830 54 605 46 939 806 27 4 737 156 3 903
5 959 42 332 11 532 133 635 59 895 5 558 17 349 5 647 64 062
5 959 42 332 11 532 133 635 59 895 5 558 17 349 5 647 64 062
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
475 200 482 588 454 194 453 469 245 774 66 197 37 208 21 570 84 006
251 535 262 665 248 095 191 662 36 990 18 345 13 530 7 268 4 816
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
500 500 500 500 500 500 258 136
257 165 242 595 186 162 31 491 12 845 8 029 2 010 -319 -2 895
-11 130 14 570 56 433 154 671 18 645 4 816 6 262 2 451 2 711
223 665 219 923 206 099 261 807 208 784 47 852 23 678 14 302 79 190
169 436 169 496 169 383 168 907 166 297 20 375 71
54 229 48 880 36 716 92 900 41 371 27 477 23 607 14 302 79 190
48 961 42 756 17 093 39 317 24 610 22 276 15 491 12 810 78 380
1 515 2 677 8 110 7 486 2 774 4 960 4 443 427
2 253 3 235 4 557 46 097 13 987 241 3 673 1 065 810
1 500 212 6 956
1 547 1 116