AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 27.10.2016

FLAVIA SPEKTRUM s.r.o.
(historické názvy)

Od 20.06.2016 Factory one s.r.o.

Aktuálna adresa od 28.06.2022

Pri prachárni 5, Košice - Mestská Časť Juh, 04011
(historické adresy)

Od 27.10.2016 Herľanská 1016/76, Vranov Nad Topľou, 09303

Od 24.08.2016 Družstevná 3, Bratislava - Mestská Časť Nové Mesto, 83104

Od 20.06.2016 Sibírska 2, Holíč, 90851

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2022 2021 2018 2017 2016 2015
126 960 5 000
126 960 5 000
99 494 66 30 1 760
9 218
45 958 1 760
1 530 66
40 546
2 242 30
27 466 -66 4 970 -1 760
71 784 5 000 -1 760
22 174 12 332 83
18 844 662
3 330 11 670 83
-22 174 -12 332 -83
5 292 -12 398 4 887 -1 760
520 960
4 772 -12 398 3 927 -1 760