AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 14.10.2004

NOVATIS, s.r.o.

Aktuálna adresa od 14.10.2004

Hrabové 101, Bytča, 01401


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[62] Sociálne poistenie (336) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013
13 702 19 375 13 928 14 675 13 214 15 376 18 707 9 697
13 614 19 375 13 928 14 675 13 214 15 376 18 707 9 697
2 422 1 500 711 2 225 1 944
2 422 1 500 711 1 702 1 450
523 494
2 199 410 80 1 436
2 199 382 80 1 408
2 199 382 80 1 408
28 28
13 614 16 953 12 428 12 476 12 804 14 665 16 402 6 317
12 743 16 873 12 424 8 016 12 396 14 352 16 251 719
871 80 4 4 460 408 313 151 5 598
88
88
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013
13 702 19 375 13 928 14 675 13 214 15 376 18 707 9 697
13 412 13 189 12 573 12 020 11 988 13 414 9 710 8 801
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186 8 186
332 332 332 332 332 332 332 332
332 332 332 332 332 332 332 332
-1 969 -2 585 -3 139 -3 170 -1 744 -3 427 -6 358 -6 495
554 2 021
-1 969 -3 139 -3 139 -3 170 -1 744 -5 448 -6 358 -6 495
223 616 554 32 -1 426 1 683 910 138
290 6 186 1 355 2 655 1 226 1 962 8 997 896
49 49 49 49 49 49 49 49
49 49 49 49 49 49 49 49
241 6 137 1 306 2 606 1 177 1 913 8 948 847
5 810 1 106 2 591 696 1 366 8 401 804
5 810 1 106 2 591 696 1 366 8 401 804
28 49
16 6
241 327 200 15 481 503 492 43