AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 14.10.2004

NOVATIS, s.r.o.

Aktuálna adresa od 14.10.2004

Hrabové 101, Bytča, 01401

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013
36 774 41 640 44 785 42 355 37 004 28 237 20 501
36 774 41 640 44 785 42 355 37 004 28 236 20 839
250 465 10 645 4 221 4 765 9 886
36 524 41 640 44 320 31 710 32 783 23 471 10 615
338
35 736 40 705 44 655 43 221 34 766 26 771 20 565
334 4 053 5 384
24 976 14 361 30 247 30 436 22 897 12 951 7 515
10 600 26 291 14 047 12 785 11 680 9 118 7 666
189 649
140 480
49 169
160 53
27
1 038 935 130 -866 2 238 1 465 274
1 198 988 157 -866 2 427 2 114 -64
255 234 83 80 75 75 93
255 234 83 80 75 75 93
-255 -234 -83 -80 -75 -75 -93
783 701 47 -946 2 163 1 390 181
167 147 15 480 480 480 43
167 147 15 480 480 480 43
616 554 32 -1 426 1 683 910 138