AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 29.10.2020

Rezidencia Michalská, a. s.
(historické názvy)

Od 03.02.1998 FORUM GROUP, a.s.

Aktuálna adresa od 17.08.2007

Michalská 12, Bratislava, 81101
(historické adresy)

Od 03.02.1998 Búdkova 11, Bratislava, 81104


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
1 510 516 1 570 464 1 602 792 1 662 850 1 648 496 1 671 124 1 690 549 1 800 069
1 207 478 1 291 910 1 361 561 1 436 244 1 515 980 1 558 563 1 635 104 1 721 057
1 207 478 1 291 910 1 361 561 1 436 244 1 515 980 1 558 563 1 635 104 1 721 057
1 191 404 1 268 428 1 345 452 1 422 476 1 499 500 1 557 223 1 633 764 1 710 306
16 074 23 482 16 109 13 768 16 480 1 340 1 340 10 751
297 457 277 526 239 785 222 812 128 722 108 707 52 930 75 695
108 502 92 488 82 298 67 478 74 364 78 458 51 272 60 210
77 225 61 211 51 021 67 478 74 364 78 458 51 272 60 210
77 225 61 211 51 021 67 478 74 364 78 458 51 272 60 210
31 277 31 277 31 277
188 955 185 038 157 487 155 334 54 358 30 249 1 658 15 485
22 767 14 720 2 607 2 340 1 776 5 459 293 786
166 188 170 318 154 880 152 994 52 582 24 790 1 365 14 699
5 581 1 028 1 446 3 794 3 794 3 854 2 515 3 317
5 581 1 028 1 446 3 794 3 794 3 854 2 515 3 317
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
1 510 516 1 570 464 1 602 792 1 662 850 1 648 496 1 671 124 1 690 549 1 800 069
209 849 195 291 194 409 121 024 43 545 11 034 -570 -76 411
464 715 464 715 464 715 464 715 464 715 464 715 464 715 464 715
464 715 464 715 464 715 464 715 464 715 464 715 464 715 464 715
13 576 13 576 6 237 65 65 65
13 576 13 576 6 237 65 65 65
-283 000 -283 882 -349 929 -421 235 -453 746 -467 201 -540 166 -553 993
259 082 258 200 192 153 120 847 88 336 74 881 45 549 31 722
-542 082 -542 082 -542 082 -542 082 -542 082 -542 082 -585 715 -585 715
14 558 882 73 386 77 479 32 511 13 455 74 881 12 867
1 299 817 1 374 323 1 407 533 1 541 826 1 604 951 1 660 090 1 691 119 1 835 044
1 270 934 1 350 934 1 370 934 1 510 934 351 082 381 082 381 082 388 193
1 270 934 1 350 934 1 370 934 1 510 934 350 925 380 925 380 925 388 036
157 157 157 157
28 883 23 389 36 599 30 892 28 571 23 710 54 739 21 753
41 463 33 526 29 310 29 329 29 328 40 350 12 798 13 900
41 463 33 526 29 310 29 329 29 328 40 350 12 798 13 900
610
342
-12 580 -10 137 7 289 1 563 -757 -16 640 41 941 6 901
1 225 298 1 255 298 1 255 298 1 425 098
850 850 850 41 436
850 850 850 41 436