AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 29.10.2020

Rezidencia Michalská, a. s.
(historické názvy)

Od 03.02.1998 FORUM GROUP, a.s.

Aktuálna adresa od 17.08.2007

Michalská 12, Bratislava, 81101
(historické adresy)

Od 03.02.1998 Búdkova 11, Bratislava, 81104

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
214 389 213 013 312 487 320 530 309 222 177 998 227 258 228 973
214 389 213 013 312 487 320 530 299 222 160 498 227 258 228 973
10 000 17 500
192 388 208 117 217 695 220 759 263 936 159 942 131 368 213 957
28 616 22 691 28 478 30 915 29 925 13 209 8 758 11 294
65 761 86 095 86 119 100 683 140 543 68 595 18 691 15 441
11 532 11 658
9 120 8 448
2 412 3 210
9 255 9 657 15 347 6 057 6 649 588 6 435 6 023
84 832 82 789 84 494 82 204 80 155 76 541 85 952 169 541
84 832 82 789 84 494 82 204 80 155 76 541 85 952 169 541
3 924 6 885 3 257 900 6 664 1 009
22 001 4 896 94 792 99 771 45 286 18 056 95 890 15 016
120 012 104 227 197 890 188 932 128 754 78 694 199 809 202 238
445
445
3 573 3 447 1 898 1 902 2 361 522 1 025 1 189
104
3 573 3 447 1 898 1 902 2 257 522 1 025 1 189
-3 573 -3 447 -1 898 -1 457 -2 361 -522 -1 025 -1 189
18 428 1 449 92 894 98 314 42 925 17 534 94 865 13 827
3 870 567 19 508 20 835 10 414 4 079 19 984 960
3 870 567 19 508 20 835 10 414 4 079 19 984 960
14 558 882 73 386 77 479 32 511 13 455 74 881 12 867