AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 16.02.2021

OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s.
(historické názvy)

Od 10.01.2018 PRIVATE CONSULTING INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

Aktuálna adresa od 17.01.2019

Žižkova 9, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81102
(historické adresy)

Od 10.01.2018 Plynárenská 7/A, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82109


Aktualizácia záznamu prebehla 24.januára 2023.
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
poskytovania poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: né papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania
riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania
poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúce sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: né papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a)prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania
Obdobie
3.mája 2018 ---
10.januára 2018 2.mája 2018
3.mája 2018 ---
10.januára 2018 ---
3.mája 2018 ---
10.januára 2018 ---
10.januára 2018 2.mája 2018
10.januára 2018 2.mája 2018
3.mája 2018 ---
10.januára 2018 2.mája 2018
3.mája 2018 ---
10.januára 2018 ---
3.mája 2018 ---
3.mája 2018 ---
10.januára 2018 2.mája 2018
10.januára 2018 2.mája 2018
10.januára 2018 ---
10.januára 2018 2.mája 2018