AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 02.03.2021

Aldire Funding s. r. o.
(historické názvy)

Od 01.02.2018 AERO Vodochody Funding s.r.o.

Aktuálna adresa od 01.02.2018

Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, 85101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[25] Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[83] Zmena základného imania +/- 419
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[113] Vydané dlhopisy (473A/-/255A)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2022 2021 2020 2019 2018 2017
2 289 712 2 236 729 2 179 808 2 146 026 22 090 670 5 000
2 205 199 2 101 171 18 159 570
2 205 199 2 101 171 18 159 570
2 205 199 2 101 171 18 159 570
2 289 712 31 530 2 179 808 44 855 3 931 100 5 000
2 257 290 1 219 2 140 183 3 912 963
1 143 1 219
1 219
1 143
2 256 147 2 140 183 3 912 963
32 422 30 311 39 625 44 855 18 137 5 000
119 282 286 304 531
32 303 30 029 39 339 44 551 17 606 5 000
2022 2021 2020 2019 2018 2017
2 289 712 2 236 729 2 179 808 2 146 026 22 090 670 5 000
2 286 949 2 230 750 2 178 080 2 124 241 2 100 620 5 000
2 105 000 2 105 000 2 105 000 2 105 000 2 105 000 5 000
2 105 000 2 105 000 2 105 000 2 105 000 5 000 5 000
2 100 000
6 507 3 873 1 181
6 507 3 873 1 181
119 243 69 208 18 060 -4 380
119 243 69 208 18 060
-4 380
56 199 52 669 53 839 23 621 -4 380
2 763 5 979 1 728 21 785 19 990 050
15 887 420
15 887 420
2 763 5 979 1 728 21 785 4 266
346 15 068 4 266
346 14 630 3 456
438 810
2 417 5 979 1 728 6 717
4 098 364