AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 14.12.2018

ALFE, s.r.o.
(historické názvy)

Od 31.01.2017 FCC s.r.o.

Od 14.02.2007 TOCHOSTAV, s. r. o.

Aktuálna adresa od 31.01.2017

Hodžova 208/8, Žilina, 01001
(historické adresy)

Od 14.02.2007 Jána Kovalíka 2266/26, Žilina, 01001

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[22] Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
150 352 680 133 469 566 55 237 47 043 7 052 2 584 1 060 4 755
325 469 566 2 584 1 060 4 755
138 917 655 804 40 000 55 237 47 043 840
429 566 2 584 1 060 4 755
10 250 23 000 1 000
860 1 329 5 212
73 185 490 537 17 157 45 052 13 606
690
1 536 4 864 337 345 393 20 393 1 737 853 3 305
38 575 436 672 35 463 16 764 45 032 6
2 990 7 454 1 124 453 2 669
666 986
18 975 24 375 260 195 545 332 570
6 580 19 950 13 207
3 173 3 690
77 167 189 596 38 080 1 991 -6 554
98 441 214 268 38 080 1 991 441
4 527
25 919
25 919
3 787 68 68 66
124 121 132 221 104 42 85 847 207 1 450
166 454 915 275 1 516
124 121 104 42 85
-124 -121 -104 -42 -85
77 043 189 475 37 976 1 949 -6 639
16 273 40 422 7 424 960 960
60 770 149 053 30 552 989 -7 599