AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 29.06.2021

Traianus, s. r. o. v likvidácii
(historické názvy)

Od 11.12.2014 Traianus, s. r. o.

Od 17.08.2006 Eugen a synovia s.r.o.

Aktuálna adresa od 11.12.2014

Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
(historické adresy)

Od 28.05.2008 Čakanková 14, Bratislava, 82107

Od 26.05.2008 Čakanová 14, Bratislava, 82107

Od 17.08.2006 Vrútocká 31/4517, Bratislava, 82104


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
67 52 48 -839 -74 86 758 82 099 74 247 88 836
65 872 67 931 70 271 74 673
65 872 67 931 70 271 74 673
65 872 67 931 69 990 74 108
281 565
67 52 48 -839 -74 20 886 14 168 3 976 14 163
10 678 6 026 1 797 1 644
2 720 7 283 -325 1 372
1 869 6 457 -325 886
851 826 486
67 52 48 -839 -74 7 488 859 2 504 11 147
67 52 48 -839 -74 7 488 859 2 504 11 147
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
67 52 48 -839 -74 86 758 82 099 74 247 88 836
-1 776 -1 706 -64 510 -64 242 -199 039 -128 391 -127 302 -116 145 -99 968
6 639 6 638 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 638 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
-8 344 -8 175 -70 881 -70 646 -135 032 -133 940 -122 785 -106 608 -103 978
-71 -169 -268 -235 -70 646 -1 090 -11 156 -16 176 -2 629
1 843 1 758 64 558 63 403 198 965 215 149 209 401 190 392 188 804
62 973 62 973 198 005 181 030 181 001 181 851 186 324
1 843 1 758 1 585 430 960 34 119 28 400 8 541 2 480
4 333 3 985 1 669 -260
1 667 1 588 3 030 2 209
960 1 451 1 212 2 417 531
1 843 1 758 1 585 430 26 668 21 615 1 425