AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 29.06.2021

Traianus, s. r. o. v likvidácii
(historické názvy)

Od 11.12.2014 Traianus, s. r. o.

Od 17.08.2006 Eugen a synovia s.r.o.

Aktuálna adresa od 11.12.2014

Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
(historické adresy)

Od 28.05.2008 Čakanková 14, Bratislava, 82107

Od 26.05.2008 Čakanová 14, Bratislava, 82107

Od 17.08.2006 Vrútocká 31/4517, Bratislava, 82104

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
17 68 16 528 135 330 135 310 105 240 122 853
160
6 124 134 247 133 593 103 346 121 301
53 958 1 551 1 649 1 465
10 028
17 68 323 125 6 245 87
9 85 962 135 177 144 910 120 044 125 089
147
12 284 70 340 74 308 60 173 69 868
3 326 33 561 25 964 15 271 15 408
3 666 25 225 38 505 35 799 32 754
166 1 797 1 196 920 56
3 494 4 035 5 584 6 249
65 872
9 648 760 755 2 297 754
8 68 -69 434 153 -9 600 -14 804 -2 236
-9 433 31 304 34 885 29 551 37 490
71 169 276 303 252 283 596 412 393
110 136 130 5 160
71 169 166 167 122 278 436 412 393
-71 -169 -276 -303 -252 -283 -596 -412 -393
-71 -169 -268 -235 -69 686 -130 -10 196 -15 216 -2 629
960 960 960 960
-71 -169 -268 -235 -70 646 -1 090 -11 156 -16 176 -2 629