AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 16.08.2021

ESSEA, s.r.o., v likvidácii
(historické názvy)

Od 25.03.2014 ESSEA, s.r.o.

Aktuálna adresa od 18.11.2016

Baštová 8, Bratislava - Staré Mesto, 81101
(historické adresy)

Od 25.03.2014 Nálepkova 7122/28, Piešťany, 92101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[28] Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[77] Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014
2 801 063 4 523 808 3 316 763 3 300 688 3 193 706 2 664 409 2 643 611
1 104 955 1 099 240 1 842 839 1 829 488 1 534 518 1 570 279
49 110
49 110
1 104 955 1 099 240 1 793 729 1 829 488 1 534 518 1 570 279
1 104 955 1 099 240 1 793 729 1 829 488 1 534 518 1 570 279
2 801 063 3 418 853 2 217 523 1 457 849 1 364 218 1 129 809 1 073 332
384 024 508 735 941 303 533 699 430 000
1 500 508 567 940 828 533 699 430 000
1 500 508 567 940 828 533 699 430 000
6 144 168 475
376 380
2 417 039 2 910 118 1 276 220 924 150 934 218 1 129 809 1 073 332
2 417 039 2 910 118 1 276 220 924 150 934 218 1 129 809 1 073 332
82
82
2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014
2 801 063 4 523 808 3 316 763 3 300 688 3 193 706 2 664 409 2 643 611
2 800 937 3 067 170 2 995 147 2 918 327 2 839 772 2 661 282 1 024 261
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 619 854 1 005 000
1 427 1 427 1 427 1 427 1 428 1 427
1 427 1 427 1 427 1 427 1 428 1 427
72 024 288 719 211 900 133 345 60 616 12 834
72 024 288 719 211 900 133 345 60 616 12 834
22 486 72 024 76 820 78 555 72 728 22 167 14 261
126 1 456 638 321 616 382 361 353 934 3 127 1 619 350
126 320 776 320 776 381 521 353 094 3 127 1 618 750
320 653 320 653 379 821 340 711
320 653 320 653 379 821 340 711
1 614 854
1 580 12 263 3 127 3 896
126 123 123 120 120
840 840 840 840 600
840 840 840 840 600
1 135 022