AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 16.08.2021

ESSEA, s.r.o., v likvidácii
(historické názvy)

Od 25.03.2014 ESSEA, s.r.o.

Aktuálna adresa od 18.11.2016

Baštová 8, Bratislava - Staré Mesto, 81101
(historické adresy)

Od 25.03.2014 Nálepkova 7122/28, Piešťany, 92101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[47] Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2015 2014
450 000 497 000 92 152 64 153 129 580 64 624 44 174
450 000 497 000 50 110 500 600
1 000 500
49 110
450 000 497 000 600
450 246 502 478 50 489 1 569 1 708 990 1 271
213 1 314 1 375 1 519 1 708 825 1 271
33 4
49 110
450 000 501 164 50 165
-246 -5 478 -379 -1 069 -1 708 -390 -1 271
-213 -1 314 -375 -1 019 -1 708 -825 -1 271
1 159 589 141 699 117 200 136 348 129 580 64 624 44 175
1 095 890 3 000
37 685 62 795 42 871 80 528 94 493 63 653 43 620
37 685 62 795 42 871 80 528 94 493 63 653 43 620
26 014 78 904 74 329 55 820 32 087 971 555
26 014 78 904 74 329 55 820 32 087 971 555
1 131 103 43 944 19 581 35 829 35 813 35 849 24 642
1 095 890
10 330 19 508 35 759 35 759 35 759 24 591
34 488 30 790
34 488 30 790
725 2 824 73 70 54 90 51
28 486 97 755 97 619 100 519 93 767 28 775 19 533
28 240 92 277 97 240 99 450 92 059 28 385 18 262
5 754 20 253 20 420 20 895 19 331 6 218 4 001
5 754 20 253 20 420 20 895 19 331 6 218 4 001
22 486 72 024 76 820 78 555 72 728 22 167 14 261