AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 22.02.2007

NITRA PHARM, s.r.o.

Aktuálna adresa od 26.04.2021

Moldavská cesta 8/A, Košice - Mestská Časť Juh, 04011
(historické adresy)

Od 14.06.2017 Čajkovského 46, Nitra, 94901

Od 31.08.2016 Moyzesova 17, Nitra, 94901

Od 22.02.2007 Kostolná 43, Nitra, 94901

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 595 014 1 385 787 1 522 431 1 659 310 2 573 624 2 530 117 2 676 875 2 636 547 2 279 325
1 596 554 1 399 772 1 522 431 1 659 310 2 573 624 2 530 117 2 676 867 2 668 071 2 300 424 2 731 864
1 594 629 1 385 183 1 508 137 1 652 740 2 559 911 2 491 044 2 502 965 2 620 285 2 265 599 2 669 011
385 604 3 229 6 128 13 656 14 882 16 398 16 262 13 726 11 545
7 000 23 333 150 000 23 333 26 650
1 540 6 985 11 065 442 57 858 7 504 8 191 21 099 24 658
1 551 483 1 377 675 1 474 868 1 557 350 2 391 970 2 334 523 2 452 194 2 538 003 2 212 624 2 647 756
1 233 488 1 101 546 1 243 371 1 332 026 2 175 270 2 128 670 2 108 479 2 203 564 1 978 779 2 348 312
3 155 5 629 8 791 7 715 12 613 7 396 18 892 53 350 12 970 26 549
-592 3 330
151 604 114 035 89 336 83 010 85 599 86 160 73 596 154 427 94 036 135 543
148 085 129 461 98 450 120 951 105 560 101 959 95 517 99 704 92 056 82 710
102 514 90 959 70 972 86 773 75 323 72 724 68 330 71 101 65 767 58 980
37 198 32 819 23 840 30 214 26 299 25 515 23 732 24 993 23 116 20 759
8 373 5 683 3 638 3 964 3 938 3 720 3 455 3 610 3 173 2 971
56 360 557 672 426 2 538 1 193 1 974 1 535 769
12 875 7 550 12 431 12 521 12 529 6 209 12 709 16 553 22 379 36 787
12 875 7 550 12 431 12 521 12 529 6 209 12 709 16 553 22 379 36 787
6 881 44 132 811
-63 26 -22 59
2 812 8 883 21 932 455 -27 1 610 8 971 8 453 10 810 17 086
45 071 22 097 47 563 101 960 181 654 195 594 224 673 130 068 87 800 84 108
207 359 161 247 169 868 236 117 300 085 283 700 318 396 225 206 193 540 170 152
4 069 1 829 8 16 11 16
4 069 1 829 8 16 11 16
4 069 1 829
8 16 11 16
2 651 2 816 292 249 258 230 240 307 335 289
127
127
2 651 2 689 292 249 258 230 240 307 335 289
1 418 -987 -292 -249 -258 -230 -232 -291 -324 -273
46 489 21 110 47 271 101 711 181 396 195 364 224 441 129 777 87 476 83 835
10 217 4 951 15 023 21 655 39 117 41 888 51 014 31 070 20 140 21 670
10 513 7 361 15 023 21 655 39 117 41 888 51 014 31 070 20 140 21 670
-296 -2 410
36 272 16 159 32 248 80 056 142 279 153 476 173 427 98 707 67 336 62 165