AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.02.2004

TV-SKV s.r.o.

Aktuálna adresa od 05.02.2004

Strojárska 1832/93, Snina, 06901

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
466 713 426 761 441 579 462 703 467 994 417 299 408 715 394 219
466 698 426 713 441 562 462 688 467 932 417 211 408 684 394 217 385 915
10 232 9 279 7 675 7 702 9 199 7 859 9 826 13 203 5 734
415 212 413 892 425 600 454 387 452 707 407 828 389 835 380 744 379 993
41 035 2 718 6 087 722 270
219 824 2 200 599 6 026 1 524 8 301 188
456 220 421 331 441 315 480 030 454 439 405 096 390 196 383 060 338 896
7 976 6 681 3 174 7 005 7 092 7 731 8 859 10 051 3 879
34 694 30 845 30 962 43 466 49 239 41 839 33 740 22 153 40 144
173 752 166 359 199 259 184 066 169 802 147 900 194 773 227 219 190 312
198 456 197 371 202 678 218 386 197 570 174 829 122 490 97 904 74 991
109 158 108 091 112 832 128 761 112 194 100 207 68 254 51 680 46 656
33 600 33 600 33 478 28 656 28 656 26 156 18 000 18 000 4 800
49 213 49 135 50 353 53 853 48 811 43 697 30 929 23 857 17 854
6 485 6 545 6 015 7 116 7 909 4 769 5 307 4 367 5 681
1 804 1 699 1 915 1 841 1 715 1 302 2 710 1 033 1 256
8 262 15 942 2 363 24 173 27 781 30 689 26 198 23 342 27 081
8 262 15 942 2 363 24 173 27 781 30 689 26 198 23 342 27 081
30 555 1 286 462 341
335 80 245 499 1 240 634 720 1 017 1 233
386 1 068 257 594 172 706
10 478 5 382 247 -17 342 13 493 12 115 18 488 11 157 47 019
209 022 219 286 199 880 227 552 235 773 218 217 162 289 134 524 151 392
15 49 17 15 62 88 32 2 92
2 6 4 1
2 6 4 1
15 49 17 15 60 43 28 2 91
39
5 204 4 286 5 436 7 244 6 507 6 735 8 705 8 136 9 789
107 747 1 429 1 456 4 914 6 441
107 747 1 429 1 456 4 914 6 441
432 283 290 247 109 164 185 169 120
4 772 4 003 5 146 6 890 5 651 5 142 7 064 3 053 3 228
-5 189 -4 237 -5 419 -7 229 -6 445 -6 647 -8 673 -8 134 -9 697
5 289 1 145 -5 172 -24 571 7 048 5 468 9 813 3 023 37 322
888 617 1 520 1 236 2 410 1 087 1 014
888 617 1 520 1 236 2 410 1 087 1 014
4 401 528 -5 172 -24 571 5 528 4 232 7 403 1 936 36 308