AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.10.2017

Vinohradnícka spoločnosť s.r.o. „v konkurze“
(historické názvy)

Od 25.07.2017 Vinohradnícka spoločnosť s.r.o.

Od 04.04.2017 Vinohradnícka spoločnosť s.r.o. „v reštrukturalizácii“

Od 03.05.2001 Vinohradnícka spoločnosť s.r.o.

Aktuálna adresa od 03.12.2015

Mestská záhrada 5321, Rimavská Sobota, 97901
(historické adresy)

Od 08.08.2008 Hlavná 399/71, Viničky, 07631

Od 03.05.2001 Tokajská 191/5, Viničky, 07631


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[7] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013
880 510 1 324 095 1 374 215 1 705 985 1 664 921 1 884 652
1 265 764 1 317 683 1 480 216 1 642 749 1 805 281
1 265 764 1 317 683 1 480 216 1 642 749 1 805 281
17 512 17 512 17 512 17 512 17 512
649 862 649 862 649 862 649 862 649 862
598 390 650 309 812 842 975 375 1 137 907
880 510 58 331 56 532 225 769 22 172 79 371
292 293 292
51 186 41 143 221 974 15 294 55 258
1 864 221 921 15 241 2 928
51 186 39 279 52 330
53 53
880 510 7 145 15 389 3 503 6 585 23 821
880 510 7 145 15 389 3 503 6 585 23 821
2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013
880 510 1 324 095 1 374 215 1 705 985 1 664 921 1 884 652
879 754 674 082 711 566 875 650 989 528 1 018 868
165 970 165 970 165 970 165 970 165 970 165 970
165 970 165 970 165 970 165 970 165 970 165 970
215 797 1 979 163 1 923 963 1 775 558 1 775 558 1 775 558
16 597 16 597 16 597 16 597 16 597
509 366 -1 394 965 -1 268 582 -968 597 -942 185 -1 059 392
-11 379 -92 683 -126 382 -113 878 -26 412 120 135
756 650 013 662 649 830 335 675 393 865 784
317 448 317 448 477 352 472 352 465 332
756 332 565 345 201 352 983 203 041 400 452
756 186 371 186 832 192 365 420 128 419
1 004 1 147 1 303 990 184
1 687 1 368 -35 204 -31 553
143 503 155 854 194 519 233 184 271 849