AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 28.12.2021

IKB s.r.o.
(historické názvy)

Od 19.12.2014 PLASMA ONE s.r.o.

Od 04.04.2014 PLAZMA PROJECTS s.r.o.

Aktuálna adresa od 28.04.2015

Hlavná 23, Prešov, 08001
(historické adresy)

Od 04.04.2014 Gunduličova 4, Bratislava-Staré Mesto, 81105


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[9] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
[10] Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
7 533 1 410 3 296 3 330 3 299 3 402 3 272 3 795 4 064 5 000
5 400
5 400
5 400
2 133 1 410 3 296 3 330 3 299 3 402 3 272 3 795 4 064 5 000
2 133 1 410 3 296 3 330 3 299 3 402 3 272 3 795 4 064 5 000
2 133 1 410 3 296 3 330 3 299 3 402 3 272 3 795 4 064 5 000
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
7 533 1 410 3 296 3 330 3 299 3 402 3 272 3 795 4 064 5 000
905 1 194 562 949 1 038 1 323 2 008 2 665 3 838 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
-3 806 -4 438 -4 051 -3 962 -3 677 -2 992 -2 335 -1 162
-289 632 -387 -89 -285 -685 -657 -1 173 -1 162
6 628 216 2 734 2 381 2 261 2 079 1 264 1 130 226
6 474 67 2 585 2 381 2 261 2 079 1 260 1 130 226
6 000 100 100 100 100 100 100 226
67 480 480 480
474 2 485 2 281 2 161 1 499 680 550
154 149 149
4