AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.02.2004

Diagnosticum s.r.o. Humenné

Aktuálna adresa od 07.02.2004

Ul. 1. mája 2045, Humenné, 06601


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[56] Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[61] Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[75] Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[115] Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[125] Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
687 037 503 994 293 844 590 636 429 524 396 382 355 416 451 028 744 736
122 193 120 499 147 175 172 964 203 769 111 096 124 285 209 557 419 571
1 377 2 349 3 321 3 407 7 126 10 845 14 564
1 377 2 349 3 321 3 407 7 126 10 845 14 564
120 816 118 150 143 854 169 557 196 643 100 251 109 721 209 557 419 571
53 913 56 069 58 226 60 382 62 540 64 697 66 854 69 011 73 325
66 903 62 081 85 628 109 175 134 103 35 554 42 867 140 546 346 246
562 502 381 068 144 583 415 586 223 856 283 045 227 741 233 181 305 036
1 050 1 239 1 721 1 731 1 239 1 659 2 800 2 900 3 125
1 050 1 239 1 721 1 731 1 239 1 659 2 800 2 900 3 125
85 633 81 345 58 788 52 387 57 779 132 074 93 102 88 739 129 297
80 488 75 964 58 357 52 387 40 254 132 074 93 102 81 977 129 286
39 735 27 871 27 139 27 688 22 811
40 753 48 093 31 218 24 699 17 443 132 074 93 102 81 977 129 286
6 762 11
5 145 5 381 431 17 525
475 819 298 484 84 074 361 468 164 838 149 312 131 839 141 542 172 614
141 456 337 11 298 70 11 71 130
475 678 298 028 83 737 361 457 164 540 149 242 131 828 141 471 172 484
2 342 2 427 2 086 2 086 1 899 2 241 3 390 8 290 20 129
5 942
2 342 2 427 2 086 2 086 1 899 2 241 3 390 8 290 14 187
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
687 037 503 994 293 844 590 636 429 524 396 382 355 416 451 028 744 736
630 658 445 624 240 924 245 967 312 812 316 703 254 020 152 632 136 560
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
3 653 3 653 3 653 3 653 3 653 3 653 3 653 3 653 3 653
3 653 3 653 3 653 3 653 3 653 3 653 3 653 3 653 3 653
425 331 220 631
425 331 220 631
185 034 204 700 220 631 225 674 292 519 296 410 233 727 132 339 116 267
56 379 58 370 52 920 344 669 116 712 79 679 101 396 298 396 608 176
493 764 2 238 556 1 935 2 734 81 863
493 764 2 238 556 1 935 2 734 3 660
78 203
38 870 42 874 35 566 332 330 99 147 56 524 84 316 282 121 503 475
5 668 11 236 4 727 9 836 70 013 13 954 25 944 18 607 15 278
4 089 4 089 4 089 4 119 8 319
1 579 7 147 638 5 717 61 694 13 954 25 944 18 607 15 278
282 381
17 809 17 088 16 739 17 720 15 734 15 178 15 205 14 131 14 687
11 078 10 447 10 122 10 938 9 595 8 651 8 241 14 616 8 315
4 315 4 103 3 978 11 455 3 805 18 741 34 926 7 156 16 817
227 611 448 378
17 016 14 732 15 116 12 339 17 565 22 599 15 145 13 541 22 838
15 916 14 732 13 516 11 339 16 565 21 599 14 145 13 541 22 838
1 100 1 600 1 000 1 000 1 000 1 000