AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.02.2004

Diagnosticum s.r.o. Humenné

Aktuálna adresa od 07.02.2004

Ul. 1. mája 2045, Humenné, 06601

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
907 576 924 004 941 634 935 075 931 954 1 038 088 1 042 898
915 787 924 004 941 634 935 075 1 004 954 1 038 088 1 042 898 1 026 848 1 032 506
907 576 924 004 941 634 935 075 931 954 1 038 086 1 042 898 1 026 847 1 032 506
73 000
8 211 2 1
681 420 664 795 661 911 649 651 635 776 657 697 733 371 829 052 834 318
53 716 66 538 58 154 53 996 64 596 70 965 58 383 59 228 58 893
209 965 198 320 191 006 198 877 202 900 222 668 211 015 199 117 199 634
386 144 369 333 379 200 362 950 349 350 345 116 326 028 307 474 312 692
285 316 273 869 281 214 267 951 261 458 264 040 250 021 235 097 237 530
94 296 90 131 92 637 88 168 81 727 76 187 71 851 68 011 71 119
6 532 5 333 5 349 6 831 6 165 4 889 4 156 4 366 4 043
207 205 360 171 342 183 295 324 438
27 935 26 676 29 678 30 804 14 680 13 189 111 978 216 645 216 370
27 935 26 676 29 678 30 804 14 680 13 189 111 978 216 645 216 370
3 453 3 723 3 513 2 853 3 908 5 576 25 672 46 264 46 291
234 367 259 209 279 723 285 424 369 178 380 391 309 527 197 796 198 188
643 895 659 146 692 474 682 202 664 458 744 453 773 500 768 502 773 979
9 13 18 17
9 13 18 17
9 13 18 17
174 202 268 492 466 338 7 263 28 149 47 209
4 857 23 619 42 727
4 857 23 619 42 727
174 202 268 492 466 338 2 406 4 530 4 482
-174 -202 -268 -492 -466 -329 -7 250 -28 131 -47 192
234 193 259 007 279 455 284 932 368 712 380 062 302 277 169 665 150 996
49 159 54 307 58 824 59 258 76 193 83 652 68 550 37 326 34 729
49 159 54 307 58 824 59 258 76 193 83 652 68 550 37 326 34 729
185 034 204 700 220 631 225 674 292 519 296 410 233 727 132 339 116 267