AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 08.03.2000

Gejza Dunay, s.r.o.

Aktuálna adresa od 08.03.2000

126, Kráľovce, 04444


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[37] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
78 033 82 050 84 564 88 344 94 647 95 292 85 997 31 511 35 025 43 277
61 440 65 280 69 120 72 959 77 267 80 080 68 238 8 906 11 038 17 191
61 440 65 280 69 120 72 959 77 267 80 080 68 238 8 906 11 038 17 191
61 440 65 280 69 120 72 959 76 800 76 800 62 145
467 3 280 6 093 8 906 11 038 17 191
16 593 16 770 15 444 15 385 17 380 15 212 17 759 22 605 23 987 26 086
3 956 4 851 7 271 8 393 12 608 11 886 12 939 10 146 9 510 8 136
7 625 5 289 5 112 3 571 2 625 1 986 1 358 1 212 1 799 3 059
7 385 5 134 4 747 3 050 2 348 1 741 1 272 889 1 222 790
240 155 365 521 277 245 86 323 577 1 940
329
5 012 6 630 3 061 3 421 2 147 1 340 3 462 11 247 12 678 14 891
5 012 6 630 3 061 3 421 2 147 1 340 3 462 11 247 12 678 14 891
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
78 033 82 050 84 564 88 344 94 647 95 292 85 997 31 511 35 025 43 277
31 020 30 115 29 407 28 826 29 319 31 194 29 376 27 592 26 276 26 720
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
664 664 664 664 664 664 664 664 664 663
22 812 22 104 21 523 21 907 22 553 22 073 20 290 18 972 19 418 18 866
905 708 581 -384 -537 1 818 1 783 1 317 -445 552
47 013 51 935 55 157 59 518 65 328 64 098 56 621 3 919 8 749 16 557
436 580 810 574 489 441
2 911 7 915
42 128 50 464 54 529 54 485 55 170 59 185 51 296 3 345 8 260 16 116
44 13 78 87 359 239 196 724 6 231 14 112
202 1 191 1 144 1 060 1 050 1 506
477 451 451 398 252 1 239 1 348 1 373 979 498
41 607 50 000 54 000 54 000 54 357 56 516 48 608 188
4 885 1 471 628 2 122 1 807 4 333 4 515