AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 02.03.2018

BORDY s.r.o. v likvidácií
(historické názvy)

Od 29.09.2006 BORDY s.r.o.

Aktuálna adresa od 02.03.2018

Obchodná 39, Bratislava - Mestská Časť Staré Mesto, 81106
(historické adresy)

Od 29.09.2006 A. S. Puškina 9, Lučenec, 98401

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[25] Kurzové zisky (663)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2016 2015 2014 2013
47 946 137 698 120 064 121 300
46 818 121 417 119 143 120 450
681 155 392
850
447 16 126 529
45 296 134 357 132 881 130 895
23 592 92 218 84 011 74 429
14 434 23 968 29 615 38 012
2 660 8 235 8 104 9 728
5 705 5 726 7 059
447 547 587
4 163 4 231 4 878 1 080
2 650 3 341 -12 817 -9 595
6 813 -2 849 -2 195 -1 719
-1
-1
2 379 3 338 3 594 3 355
1 464 2 386 2 689 2 357
2 3
913 952 905 995
-2 379 -3 338 -3 595 -3 355
271 3 -16 412 -12 950
902 960 960
-631 -957 -17 372 -12 950