AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.12.1992

IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku

Aktuálna adresa od 08.11.2016

Mlynské Nivy 49, Bratislava - Mestská Časť Ružinov, 82109
(historické adresy)

Od 24.03.2011 Apollo II, Mlynské Nivy 49, Bratislava, 82109

Od 02.03.2011 Mlynské Nivy, Apollo II 49, Bratislava, 82109

Od 03.07.2001 Polus Millenium Tower, Vajnorská 100/A, Bratislava, 83286

Od 04.11.1993 Hanulova 5/b, Bratislava, 84201

Od 07.12.1992 Vajanského nábrežie 6, Bratislava, 81102


Aktualizácia záznamu prebehla 29.marca 2017.
administratívne práce
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti telekomunikačných zariadení
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
poskytoavanie rád, vzdelávanie a príprava v oblasti uplatňovania a použítia výrobkov, zmienených v 1 odseku a vykonávanie všetkých druhov služieb, v súvislosti s použítím týchto výrobkov
Finančný leasing
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
5. prijatie a výkon výskumných a vývojových činností a objednávok, účasť na výskumných a vývojových činnostiach, podobných podnikov a inštitúcií, ako aj získavanie a využitie vynálezcov a priemyselných práv či už chránených alebo nechránených
vykonávanie projektovej činnosti v investičnej výstavbe, vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
3. výkon služieb v oblasti automatického spracovávania dát a informatiky
4. poskytovanie rád, vzdelávanie a príprava v oblasti uplatňovania a použitia výrobkov, zmienených v bode 1. a vykonávanie všetkých druhov služieb, v súvislosti s použitím týchto výrobkov
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
vykonávanie obchodnej činnosti priamo alebo cestou prostredníkov najmä v oblasti získavania a prenosu informácií, ako i spracovávanie informácií a textov prostredníctvom vývoja, výroby, dovozu a vývozu prenájmu, marketingu, opráv a údržby, ako aj akýchkoľvek činností, týkajúcich sa: a/ získavania informácií, prenosu informácií, zariadení a systémov na spracovávanie informácií, b/ softwaru, c/ zariadení a systémov na spracovávanie textov, d/pamäťových medií a ďalších príslu- šenstiev, dodávok a náhradných dielov, ako aj literatúry a kancelárskeho materiálu
grafické práce a zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou technikou
fotografické služby
poskytovanie prístupu do siete internet
reprografické práce
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
7. účasť v iných obchodných činnostiach, vzťahujúcich sa priamo alebo nepriamo k činnostiam, uvedeným v bode 1.-6., rovnako ako vykonávanie akýchkoľvek činností, podporujúcich horeuvedené transakcie, zahrňujúce najmä: -vykonávanie obchodných činností na základe zmlúv, obzvlášť vykonávanie služieb v oblasti obchodných, technických a organizačných konzultácií, -zahranično-obchodné činnosti a zahranično-ekonomické služby
nákup a predaj motorových vozidiel a súčiastok do motorových vozidiel
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
poradenstvo v uvedených predmetoch činnosti
Reklamné a marketingové služby
Čistiace a upratovacie služby
logistika - optimalizácia prepravných ciest
Výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
čistiace a upratovacie práce
upratovacie práce
2. výkon činnosti obchodného zástupcu
prekladateľská a tlmočnícka činnosť
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
kopírovacie práce
Faktoring a forfaiting
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečných odpadom
Počítačové služby
účasť v iných obchodných činnostiach, vzťahujúcich sa priamo alebo nepriamo k činnostiam, uvedeným v odseku 1 - 6, rovnako ako vykonávanie akýchkoľvek činnostií, podporujúcich horeuvedené transakcie, zahrňujúce najmä: a/ vykonávanie obchodných činností na základe zmlúv, obzvlášť vykonávanie služieb v oblasti obchodných, technických a organizačných konzultácií, b/ zahranično-obchodné činosti a zahranično-ekonomické služby
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
iné elektronické komunikačné služby
vedenie účtovníctva
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
prenos dát, prenos hlasu prostredníctvom siete internet
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
administratívne, organizačné a technické práce, súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softweru
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
činnosť účtovných poradcov
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
výroba, marketing, sprostredkovanie a použitie všetkých obchodovateľných záležitostí a predmetov
Vydavateľská činnosť
Administratívne služby
prijatie a výkon výskumných a vývojových činností a objednávok, účasť na výskumných a vývojových činnostiach, podobných podnikov a inštitúcií, ako aj získavanie a využitie vynálezcov a priemyselných práv čí už chránených alebo nechránených
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Prenájom hnuteľných vecí
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
1. vykonávanie obchodnej činnosti priamo alebo cestou prostredníkov najmä v oblasti získavania a prenosu informácií, ako i spracovávanie informácií a textov prostredníctvom vývoja, výroby, dovozu a vývozu prenájmu, marketingu, opráv a údržby, ako aj akýchkoľvek činností, týkajúcich sa: -získavania informácií, prenosu informácií, zariadení a systémov na spracovávanie informácií; - softwaru; - zariadení a systémov na spracovávanie textov; - pamäťových medií a ďalších príslušenstiev, dodávok a náhradných dielov, ako aj literatúry a kancelárskeho materiálu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
výkon služieb v oblasti automatického spracovávania dát a informatiky
manipulácia s tovarom
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
výkon činnosti obchodného zástupcu
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
prieskum trhu a verejnej mienky
leasing dopravných prostiedkov
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
reklamná a propagačná činnosť
6. výroba, marketing, sprostredkovanie a použitie všetkých obchodovateľných záležitostí a predmetov
montáž nábytku z vopred vyhotovených častí /prvkov/
management
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
zariaďovanie interiéru z vopred vyhotovených častí /prvkov/
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Obdobie
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
4.novembra 1993 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
7.decembra 1992 3.novembra 1993
3.marca 1995 3.júla 2014
18.októbra 2007 3.júla 2014
7.decembra 1992 3.novembra 1993
7.decembra 1992 3.novembra 1993
4.júla 2014 ---
4.novembra 1993 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 ---
14.augusta 2010 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
18.októbra 2007 3.júla 2014
7.decembra 1992 3.novembra 1993
17.decembra 2005 17.októbra 2007
17.decembra 2005 17.októbra 2007
21.apríla 2004 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 ---
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
7.decembra 1992 3.novembra 1993
17.decembra 2005 17.októbra 2007
23.septembra 2004 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
4.novembra 1993 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
14.augusta 2010 ---
21.apríla 2004 ---
4.júla 2014 ---
14.augusta 2010 ---
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
21.apríla 2004 3.júla 2014
17.decembra 2005 ---
4.júla 2014 ---
21.apríla 2004 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
4.novembra 1993 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
4.novembra 1993 3.júla 2014
21.apríla 2004 3.júla 2014
4.júla 2014 ---
4.júla 2014 ---
7.decembra 1992 3.novembra 1993
4.júla 2014 ---
18.októbra 2007 3.júla 2014
4.novembra 1993 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 ---
4.novembra 1993 3.júla 2014
17.decembra 2005 17.októbra 2007
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 ---
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 17.októbra 2007
17.decembra 2005 3.júla 2014
17.decembra 2005 3.júla 2014
7.decembra 1992 3.novembra 1993
17.decembra 2005 17.októbra 2007
17.decembra 2005 ---
17.decembra 2005 17.októbra 2007
17.decembra 2005 17.októbra 2007
4.júla 2014 ---
17.decembra 2005 ---
4.júla 2014 ---