AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 19.01.1993

Baukis, spol. s r. o.

Aktuálna adresa od 19.06.2014

1.mája 2, Svätý Jur, 90021
(historické adresy)

Od 08.10.2004 Pluhová 49, Bratislava, 83103

Od 11.06.1996 Nevädzova 8, Bratislava, 82101

Od 19.01.1993 Záhradnícka 93, Bratislava, 82108

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[32] Kurzové straty (563)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
12 990 16 495 17 623 18 520 22 370 25 690 21 215 20 208
12 990 14 142 17 623 18 520 22 370 25 690 21 215 20 208
500
1 853
12 699 16 954 18 256 17 241 17 451 14 597 10 598 17 108
904 1 428 1 434 2 273 932 3 530 2 663 1 878
3 453 7 591 7 441 5 213 11 201 5 927 4 720 2 292
2 597 4 402 6 910 7 768 4 664 4 045 2 276 12 220
344 427 486 517 336 309 343 273
4 109 2 623 1 293 1 199 155 142 52
957 213 351 468 380 287
335 270 341 271 163 176 164 158
291 -459 -633 1 279 4 919 11 093 10 617 3 100
8 633 5 123 8 748 11 034 10 237 16 233 13 832 16 038
1 1 1 219
1 1 1 219
84 86 95 77 42 56 45 35
1
84 86 94 77 42 56 45 35
-84 -86 -95 -77 -41 -55 -44 184
207 -545 -728 1 202 4 878 11 038 10 573 3 284
18 960 960 2 319 2 204 136
189 -545 -728 242 3 918 8 719 8 369 3 148