AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 20.10.2003

PPS NTS, s.r.o.

Aktuálna adresa od 20.10.2003

Tajovského 7, Detva, 96212


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[35] Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[109] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
737 313 729 862 729 248 730 141 738 039 741 549 1 018 914 1 286 377
728 814 728 814 728 814 728 814 728 814 728 814 1 010 314 1 056 314
728 814 728 814 728 814 728 814 728 814 728 814 1 010 314 1 056 314
43 428 43 428 43 428 43 428 43 428 43 428 49 671 49 671
685 386 685 386 685 386 685 386 685 386 685 386 960 643 1 006 643
8 499 1 048 434 1 327 9 225 12 735 8 600 230 063
92 500
92 500
7 278 186 135 353 1 260 12 368 3 356 134 279
1 124 1 799 2 249
1 124 1 799 2 249
7 278 186 135 353 136 10 569 1 107 126 279
8 000
1 221 862 299 974 7 965 367 5 244 3 284
1 221 862 299 974 7 965 367 5 244 3 284
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
737 313 729 862 729 248 730 141 738 039 741 549 1 018 914 1 286 377
72 438 78 967 103 503 119 868 136 544 159 302 290 929 328 097
7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
26 000 15 000 15 000 7 000
700 700 700 700 700 700 700 64
700 700 700 700 700 700 700 64
56 267 80 803 105 168 128 844 151 602 283 229 320 397 -7 594
320 397 320 397 320 397 320 397 320 397 320 397 320 397
-264 130 -239 594 -215 229 -191 553 -168 795 -37 168 -7 594
-17 529 -24 536 -24 365 -23 676 -22 758 -131 627 -37 168 328 627
664 875 650 895 625 745 610 273 601 495 582 247 727 985 958 280
13 508 13 183
13 508 13 183
651 367 637 712 625 745 610 273 601 495 582 247 727 985 558 280
96 657 96 657 96 531 96 527 96 537 95 811 160 765 264 707
96 657 96 657 96 531 96 527 96 537 95 811 160 765 264 707
554 710 541 055 527 401 513 746 500 091 486 436 555 759 293 573
1 813 4 867 11 461
400 000