AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.11.2004

COMPLEX SLOVAKIA, s.r.o.

Aktuálna adresa od 12.07.2012

Družstevná 8, Komárno, 94501
(historické adresy)

Od 06.11.2004 Bratislavská cesta 1, Komárno, 94501

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[25] Kurzové zisky (663)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
122 500 87 000 66 186 97 600 58 206 87 183 224 386 34 800 27 800
1 362
78 000 75 000 62 250 73 800 51 300 19 800 25 300 34 800 19 800
44 500 12 000 2 700 67 361 142 292 8 000
3 936 23 800 4 206 22 55 432
153 480 174 846 136 850 131 630 59 417 147 143 217 238 70 809 46 806
1 362
7 706 5 510 20 605 11 360 7 602 15 487 25 416 22 186 9 235
32 252 16 406 11 642 10 480 6 219 2 458 8 193 12 850 2 635
10 579 10 226 13 415 17 054 6 252 6 203 18 108 3 092 5 980
2 280 731 758 541 310 3 097 2 291 3 204 4 984
80 909 80 939 64 837 31 952 32 284 21 105 29 236 21 826
92 749 57 187 1 589 64 861 139 923
7 914 3 877 9 491 27 358 5 493 22 753 840 241 2 146
-30 980 -87 846 -70 664 -34 030 -1 211 -59 960 7 148 -36 009 -19 006
38 042 53 084 30 003 51 960 37 479 1 855 -8 309 -236 7 930
1 876 26 19
1 876 26 19
4 905 6 738 9 744 9 057 4 996 3 087 2 769 1 811 2 465
4 628 6 429 8 693 8 278 4 360 2 960 2 311 1 705 1 155
277 309 1 051 779 636 127 458 106 1 310
-3 029 -6 712 -9 744 -9 057 -4 996 -3 087 -2 769 -1 811 -2 446
-34 009 -94 558 -80 408 -43 087 -6 207 -63 047 4 379 -37 820 -21 452
960 960 960
-34 009 -94 558 -80 408 -43 087 -7 167 -64 007 4 379 -38 780 -21 452