AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 09.03.1993

PRO - Q - INT spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 30.04.2004

Wolkrova 19, Bratislava, 85101
(historické adresy)

Od 03.01.2001 Búdková 35, Bratislava, 81104

Od 09.03.1993 Senická 11, Bratislava, 81102

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
5 728 15 607 4 850 4 410 4 638 6 008 4 750 4 492 47 983
5 728 14 376 4 850 4 410 4 638 6 008 4 750 4 492 46 166
1 800
1 231
17
5 732 15 566 4 976 5 340 4 441 7 260 7 068 9 082 47 766
3 695 8 860 3 047 2 206 2 135 3 492 2 691 2 317 14 183
1 635 1 868 1 098 2 155 2 132 1 581 3 031 2 756 7 572
342 812 558 310 174 1 198 685 1 268 22 463
60 220 273 260 293 233 3 3
3 285 2 738 2 747
521 409 696 428 798
-4 41 -126 -930 197 -1 252 -2 318 -4 590 217
56 2 836 147 -261 197 -263 -1 657 -1 849 3 748
56 101 84 84 92 86 84 79 64
56 101 84 84 92 86 84 79 64
-56 -101 -84 -84 -92 -86 -84 -79 -64
-60 -60 -210 -1 014 105 -1 338 -2 402 -4 669 153
960 960 960 960 35
-60 -60 -210 -1 014 -855 -2 298 -3 362 -5 629 118