AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 22.11.2001

Geológia PaB, s.r.o.
(historické názvy)

Od 25.11.1998 VIVAT spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 22.11.2001

ul. Slobody 29, Spišská Nová Ves, 05201
(historické adresy)

Od 14.08.2001 Gorazdova 26, Spišská Nová Ves, 05201

Od 25.11.1998 Čerín - Čačín 64, Banská Bystrica, 97401


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
9 695 9 344 9 960 5 530 6 261 6 037 10 055 18 220
4 524 5 173 5 821 6 469 7 116
4 524 5 173 5 821 6 469 7 116
4 524 5 173 5 821 6 469 7 116
9 695 9 344 9 960 1 006 1 088 216 3 586 11 104
9 054 9 054 9 534 500 559 3 145 9 415
9 054 9 054 9 534 500 559 3 145 9 294
121
641 290 426 506 529 216 441 1 689
641 290 426 506 529 216 441 1 689
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
9 695 9 344 9 960 5 530 6 261 6 037 10 055 18 220
6 800 6 492 6 358 1 926 2 659 2 705 80 9 510
6 972 6 972 6 972 6 972 6 972 6 972 6 972 6 972
6 972 6 972 6 972 6 972 6 972 6 972 6 972 6 972
697 640
-480 -344 -5 049 -4 313 -4 267 -4 040 722 722
308 -136 4 435 -733 -46 -227 -8 311 1 176
2 895 2 852 3 602 3 604 3 602 3 332 9 975 8 710
2 895 2 852 3 602 3 604 3 602 3 332 9 975 8 710
2
819 800
43 480 480 480 480 600 472
2 852 2 852 3 122 3 122 3 122 2 852 8 556 7 438