AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 22.11.2001

Geológia PaB, s.r.o.
(historické názvy)

Od 25.11.1998 VIVAT spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 22.11.2001

ul. Slobody 29, Spišská Nová Ves, 05201
(historické adresy)

Od 14.08.2001 Gorazdova 26, Spišská Nová Ves, 05201

Od 25.11.1998 Čerín - Čačín 64, Banská Bystrica, 97401

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
450 10 002 1 000 1 782 2 436 3 983 3 983
450 1 000 1 000 1 782 2 436 3 983 3 983
9 000
2
57 5 018 1 181 1 287 2 090 11 735 2 392
8 8 150 100 9 567 244
856 938 922
57 486 525 486 486 582 578
648 648 648 648 648
4 524
3
450 -57 4 984 -181 495 346 -7 752 1 591
450 992 992 1 632 2 336 -5 584 3 739
99 79 69 72 61 93 79 64
99 79 69 72 61 93 79 64
-99 -79 -69 -72 -61 -93 -79 -64
351 -136 4 915 -253 434 253 -7 831 1 527
43 480 480 480 480 480 351
308 -136 4 435 -733 -46 -227 -8 311 1 176