AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 10.02.2009

PubRes s. r. o.
(historické názvy)

Od 13.06.2001 Public Research s.r.o.

Od 01.04.1993 PUBLIC INTERNATIONAL spoločnosť s ručením obmedzeným

Aktuálna adresa od 25.09.2010

Grösslingova 63, Bratislava, 81109
(historické adresy)

Od 09.06.2004 Grösslingova 51, Bratislava, 81109

Od 13.11.2000 Grösslingova 45, Bratislava, 81109

Od 16.09.1997 Bajkalská 25, Bratislava, 82718

Od 01.04.1993 J. Stanislava 1, Bratislava, 84105


Aktualizácia záznamu prebehla 20.júla 2016.
príprava a vypracovávanie legislatívnych návrhov
výroba a distribúcia audiovizuálnych diel
zhotovovanie webových stránok a ich aktualizácia
public relation - činnosť v oblasti komunikácie styku s verejnosťou
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
poradenská činnosť a spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
prieskum trhu a verejnej mienky
výskum sledovanosti médií
navrhovanie a projektovanie počítačových sietí
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj. /Obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
digitálne spracovanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
poskytovanie software (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky (VO, MO)
automatizované spracovanie dát
lektorská činnosť v oblasti informačných a komunikačných technológií
poradenstvo a tvorba projektov pre poskytovanie finančných prostriedkov z fondov a grantových systémov v rozsahu voľnej živnosti
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, propagácie a reklamy
podnikanie v oblasti podpory presadzovania ekonomických a spoločenských záujmov v rozsahu voľnej živnosti
prekladateľské a tlmočnícke služby
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
reklamná a propagačná činnosť
poradenská služba v oblasti výpočtovej techniky
marketing, prieskum trhu a verejnej mienky
zber, nákup, predaj, spracovanie a poskytovanie verejne dostupných informácií v rozsahu voľnej živnosti
technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov zo štrukturálnych nástrojov EÚ v rozsahu voľnej živnosti
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
vypracovávanie štúdií pre počítačové riašenia v oblasti dátovej a komunikačnej techniky
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti médií, audiovízie, duševného vlastníctva
technické služby súvisiace s výrobou a obnovou audiovizuálnych diel a reštaurovaním zvukovo-obrazových záznamov
pohostinská činnosť
zriadenie a udržiavanie stáleho rozhodcovského súdu podľa § 12 ods. 1 zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov
Obdobie
16.marca 2007 ---
16.marca 2007 ---
16.marca 2007 ---
16.marca 2007 ---
13.júna 2003 ---
16.marca 2007 ---
15.októbra 2001 ---
15.októbra 2001 ---
13.júna 2003 ---
1.apríla 1993 ---
16.marca 2007 ---
16.marca 2007 ---
16.marca 2007 ---
16.marca 2007 ---
13.júna 2003 ---
13.júna 2003 ---
13.júna 2003 ---
13.júna 2003 ---
16.marca 2007 ---
16.marca 2007 ---
1.apríla 1993 ---
16.marca 2007 ---
16.marca 2007 ---
13.júna 2003 ---
16.marca 2007 ---
1.apríla 1993 ---
13.júna 2003 ---
16.marca 2007 ---
16.marca 2007 ---
16.marca 2007 ---
16.marca 2007 ---
13.júna 2003 ---
16.marca 2007 ---
16.marca 2007 ---
16.marca 2007 ---
16.marca 2007 ---
24.júna 2011 ---