AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 15.10.1997

Želba, a.s.

Aktuálna adresa od 07.01.2002

Ing. Kožucha 12, Spišská Nová Ves, 05254
(historické adresy)

Od 15.10.1997 Štefánikovo nám. 4, Spišská Nová Ves, 05254


Aktualizácia záznamu prebehla 8.júla 2016.
výroba a odbyt kovových konštrukcií pre stavby a technologické zariadenia, hliníkových konštrukcií, výrobkov z profilových materiálov, strojných a technologických zariadení a ich častí pre potreby trhu
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
služby s mechanizmami
vykonávanie školení z oblasti výpočtovej techniky
výroba a odbyt stavebných výrobkov (škvarobetónové tvárnice) a stavebných dielcov (stavebné panely, stavebné bunky) vrátane stavebných prác
výroba a odbyt strojárskych výrobkov na zákazku, výrobkov z kovu a klampiarskych výrobkov, vrátane montážnych prác
pranie šatstva
výroba a odbyt zariadení pre vzduchotechniku a ochranu životného prostredia
poskytovanie software - predaj hotových programov
plnenie a predaj pitnej vody a výroba nealkoholických nápojov z nej
inžinierska činnosť
výroba a odbyt kovových konštrukcií pre stavby a technologické zariadenia, hlinikových konštrukcií, výrobkov z profilových materiálov, strojných a technologických zariadení a ich častí pre potreby trhu
skúmanie, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie vývoja a zloženie geologickej stavby územia a jej zákonitosti
maloobchod a veľkoobchod v sortimente: potraviny, ovocie, tabakové výrobky, cukrovinky
banská činnosť
obchodná činnosť v sortimente hutný materiál
výroba a odbyt stavebných hmôt - umelý mramor, liate podlahy
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
výskum a vývoj technológií ťažby, úpravy nerastných surovín a úpravy a spracovania druhotných a odpadových surovín
projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb - ťažba a úprava nerastných surovín
vývoj, výroba a odbyt strojov a zariadení pre bane, úpravne a geologický prieskum, vrátane dodávok pre investičné celky, resp. dodávok investičných celkov a ich montáž
zabezpečovanie generálnych opráv banských mechanizmov
činnosť vykonávaná banským spôsobom
nepravidelná autobusová doprava
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
servis k vlastným a licenčným programovým produktom
zber, výkup, skladovanie, úprava, zneškodňovanie, doprava, preprava odpadov: prach z kameňa, obrusný prach, grafitový kal, výpenný kal, sádrový kal, kal zo železiarní, kal z valcovní ocele, kal zo zlievarní, odpad medi, zliatiny, zlúčeniny, odpadové olovené akumulátory, odpadové batérie s obsahom ortuti, odpad z ortuti, zvyšky s obsahom ortuti, ortuťové výbojky, žiarivky, odpadová akumulátorová kyselina, odpadové hydroxidy, zmesi hydroxidov, moriace kúpele (zásadité)
prevádzkovanie nápojových automatov
služby s mechanizmami
zabezpečovanie separovaného zberu komunálneho odpadu, odvoz a ukladanie komunálneho odpadu: domový odpad z domácností, odpad podobný domového odpadu z obcí, oddelene vytriedený domový odpad s obsahom škodlivín, objemový odpad z domácností, objemový odpad z obcí, uličné smeti, odpad zo zelene
vykonávanie trhacích prác
výroba a odbyt výrobkov z dreva, plastov, bytových a nábytkárskych výrobkov vrátane polotovarov
výroba a odbyt výrobkov z dreva
zabezpečovanie stredných a generálnych opráv (vrátane prevíjania) elektromotorov do výkonu 200 kW
vykonávanie technických a laboratórnych prác pre uvedené účely ložiskovej geológie
cestná nákladná doprava
požičiavanie áut
prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe-vlečke
fotokopírovanie, laminovanie a špirálové viazanie dokumentov
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie odpadov v podzemných priestoroch a na zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel
cestná nákladná doprava a cestná doprava osôb
vývoj, výroba a odbyt strojov a zariadení pre bane, úpravne a geologický prieskum, vrátane dodávok pre investičné celky, dodávky investičných celkov
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov, overovanie ich zásob a spracúvanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
sprostredkovanie a predaj prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky, periférnych zariadení, komplexných dodávok výpočtových a komunikačných systémov
zabezpečovanie vzdelávacích akcií a rekvalifikačných a iných kurzov
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností (osobné vozidlá, náhradné diely, súčiastky, autopríslušenstvo, doplnky motorových vozidiel)
výroba a odbyt stavebných konštrukcií /stožiare, oceľové konštrukcie/, vrátane montážnych a stavebných prác
vývoj, výroba a odbyt strojov pre drevospracujúci priemysel
výroba a odbyt strojárskych výrobkov na zákazku, výrobkov z kovu a klampiarskych výrobkov, vrátane montážnych prác
vydavateľská, publicistická, reklamnosprostredkovateľská a distribučná činnosť dvojtýždenníka Banícke slovo
poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti organizačnej a ekonomickej
cukrárenská výroba
ubytovacie služby - chata v triede *
prevádzkovanie vlastnej ochrany
zber a výdaj šatstva
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-spracovanie druhotných surovín s obsahom medi
výroba a odbyt stavebných konštrukcií (stožiare, oceľové konštrukcie), vrátane montážnych a stavebných prác
nákup a predaj drogérijného tovaru, mäsových výrobkov
cestná doprava osôb
automatizované spracovanie dát
služby verejného stravovania
prevádzkovanie verejného colného skladu
zabezpečovanie generálnych opráv banských mechanizmov
nákup a predaj klampiarskych, strojárskych, stavbárskych, stavebných, nábytkárskych výrobkov, stavebnín, výrobkov z kovu, dreva, vrátane reziva a palivového dreva, uhlia, palív, priemyselného tovaru, potravín
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
výroba a odbyt zariadení pre vzduchotechniku a ochranu životného prostredia
servis a opravy prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky, periférnych zariadení, kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, elektrických prístrojov pre domácnosť
Obdobie
20.januára 1998 28.novembra 2008
7.mája 1999 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
27.mája 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
7.mája 1999 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
15.októbra 1997 19.januára 1998
7.mája 1999 28.novembra 2008
7.mája 1999 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
2.júna 2000 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
2.júna 2000 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
15.októbra 1997 19.januára 1998
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
7.mája 1999 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
15.októbra 1997 19.januára 1998
20.januára 1998 28.novembra 2008
27.mája 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
7.mája 1999 28.novembra 2008
7.mája 1999 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
27.mája 1998 28.novembra 2008
15.októbra 1997 19.januára 1998
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
27.mája 1998 28.novembra 2008
7.mája 1999 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
15.októbra 1997 19.januára 1998
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
7.mája 1999 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
15.októbra 1997 19.januára 1998
2.júna 2000 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
27.mája 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008
20.januára 1998 28.novembra 2008