AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.12.1994

MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 08.10.2014

Stará Vajnorská 9, Bratislava, 83104
(historické adresy)

Od 02.08.2005 Muchovo nám. č. 8, Bratislava, 85101

Od 10.06.2004 Muchovo nám. 8, Bratislava, 85101

Od 21.11.2000 Radlinského 27, Bratislava, 81107

Od 06.12.1994 Pečnianska 11, Bratislava, 85101

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
38 160 408 36 527 468 43 495 784 42 215 280 37 706 920 38 107 112 36 921 416 33 478 376
38 357 304 36 738 616 43 573 000 42 281 508 37 771 444 38 194 572 36 953 436 35 004 672 31 322 412
36 663 000 35 201 320 41 943 104 40 616 400 36 181 072 36 578 280 35 414 488 32 124 810 29 950 712
1 497 407 1 326 149 1 552 677 1 598 880 1 525 845 1 525 915 1 506 925 1 353 565 1 331 307
6 283 5 950 783 1 600 20 964 -12 252 1 503 621 19 186
196 899 204 865 71 269 65 446 62 926 69 413 44 274 22 674 21 206
38 333 008 37 118 948 43 447 632 42 124 756 37 612 148 37 966 656 36 767 540 34 868 092 31 199 348
32 482 712 31 383 864 37 266 644 36 135 188 32 223 968 32 439 994 31 197 384 28 402 782 26 512 896
157 678 161 495 187 093 198 069 208 474 202 170 274 184 277 839 281 530
2 590 318 2 580 832 2 559 646 2 456 542 2 289 191 2 380 837 2 285 724 2 194 440 2 056 825
2 830 467 2 744 930 3 160 026 2 919 263 2 470 111 2 569 170 2 666 868 2 321 031 2 060 766
2 008 172 1 950 815 2 272 527 2 100 045 1 776 778 1 846 398 1 929 349 1 681 698 1 492 082
698 365 678 604 778 478 719 969 606 400 625 715 641 152 560 852 496 710
123 930 115 511 109 021 99 249 86 933 97 057 96 367 78 481 71 974
3 978 5 781 6 584 6 366 5 584 4 716 9 340 19 416 24 922
138 519 121 599 117 959 170 398 149 912 157 286 116 282 145 745 131 069
138 519 121 599 117 959 170 398 149 912 157 286 116 282 145 745 131 069
7 424 6 816 14 748 5 218 16 693 28 136 1 400 965 10 682
6 389 -3 945 6 036 4 234
122 945 113 021 142 863 228 126 253 656 191 558 189 621 105 874 120 659
24 298 -380 331 125 370 156 753 159 296 227 914 185 898 136 578 123 062
2 929 697 2 401 276 3 482 399 3 425 480 2 985 287 3 081 194 3 164 123 2 603 314 2 430 768
2 928 3 019 838 13
2 927 3 019 838 13
2 918
9 3 019 838 13
1
119 773 111 367 104 729 97 379 78 467 83 129 151 762 130 831 118 077
12 440 20 769 15 375 21 214 17 379 21 873 22 120 34 100 39 601
10 710 17 987 11 915 17 513 16 633 21 283 22 058 33 251
1 730 2 782 3 460 3 701 746 590 62 849 39 601
13 88
107 333 90 598 89 354 76 165 61 088 61 256 129 629 96 731 78 388
-119 773 -111 367 -104 729 -97 379 -78 467 -80 201 -148 743 -129 993 -118 064
-95 475 -491 698 20 641 59 374 80 829 147 713 37 155 6 585 4 998
-5 497 -15 415 14 269 50 465 790 27 820 -3 830 -37 791
11 507 53 708 27 878 32 029 110 014 2
-5 497 -15 415 2 762 -3 243 -27 088 -4 209 -113 844 -37 793
-89 978 -476 283 6 372 59 374 30 364 146 923 9 335 10 415 42 789