AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.01.1995

ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 02.10.2000

Kopčianska 92, Bratislava, 85203
(historické adresy)

Od 05.06.1995 Rožňavská 2, Bratislava, 82648

Od 18.01.1995 Cukrová 14, Bratislava, 81339


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2018 2017 2016 2015 2014 2013
425 845 1 681 489 729 913 784 001 763 820 961 916
425 839 1 636 490 673 760 759 976 640 087 921 081
4 636 10 598 8 860 919 1 410
4 636 10 598 8 860 919 1 410
72 127 929 476 497 420 484 893 384 851 514 391
40 280 880 181 456 272 450 435 330 303 492 661
14 369 34 309 46 345 48 571 30 472 10 723
25 911 845 872 409 927 401 864 299 831 481 938
31 847 49 295 41 148 34 458 54 548 21 730
353 712 702 378 165 742 266 223 254 317 405 280
2 783 2 812 2 883 2 653 612
353 712 699 595 162 930 263 340 251 664 404 668
6 44 999 56 153 24 025 123 733 40 835
6 10 360 3 083 126 3 372 9 183
34 639 53 070 23 899 120 361 31 652
2018 2017 2016 2015 2014 2013
425 845 1 681 489 729 913 784 001 763 820 961 916
394 905 509 046 393 500 431 328 450 781 511 417
165 970 165 970 165 970 165 970 165 970 165 970
165 970 165 970 165 970 165 970 165 970 165 970
16 597 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597
16 597 16 597 16 597 16 597 16 597 16 597
156 478 130 933 123 761 118 215 178 850 129 593
156 478 130 933 123 761 159 941 220 576 171 319
-41 726 -41 726 -41 726
55 860 195 546 87 172 130 546 89 364 199 257
30 940 1 165 973 335 119 350 670 311 080 445 756
26 006 1 112 729 279 672 314 433 189 818 332 391
35 1 089 030 273 085 298 880 186 334 267 992
35 848 846 86 206 125 003 46 279 47 328
240 184 186 879 173 877 140 055 220 664
25 971 20 267 13 748 56 782
3 432 6 587 1 805 3 484 7 617
4 934 53 244 55 447 36 237 121 262 113 365
4 934 2 803 36 237 121 262 113 365
53 244 52 644
6 470 1 294 2 003 1 959 4 743
6 470 1 294 2 003 1 959 4 743